Typgedrag als potentiële biomarker voor handicap bij MS

Typgedrag op een smartphone-app met speciaal ontwikkeld toetsenbord, het Neurokeys-toetsenbord, kan mogelijk als geschikte biomarker voor handicap bij MS dienen. Dat blijkt uit een observatiestudie die door een Nederlands team van onderzoekers, in samenwerking met Neurocast, de bouwers van de app, wordt uitgevoerd.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33150823/Onderzoekers komen tijdens klinisch onderzoek veel obstakels tegen. Door gebruik te maken van smartphone toetsenbordinteracties, die continu en op afstand  tijdens regelmatig typen worden verkregen, kunnen zij deze obstakels mogelijk vermijden.

Momenteel verricht een onderzoeker samen met andere wetenschappers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam een observatiestudie met het doel de betrouwbaarheid en geldigheid van typgedrag voor het beoordelen van klinische aspecten van MS te bepalen.

Werkwijze

De studie omvatte in totaal 102 mensen met MS en 24 controlepersonen. Gegevens over het typgedrag werden verkregen via de Neurokeys keyboard app. Acht tijd gerelateerde toetsenbordfuncties werden beoordeeld op betrouwbaarheid met behulp van

  • interclass correlatie coëfficiënten (ICCs), een methode die wordt gebruikt om de mate van overeenstemming tussen twee of meer gemeten waardes te bepalen, die op (semi-)continue schaal herhaaldelijk werden gemeten;
  • construct validity, d.w.z. de mate waarin alle mogelijke aspecten van het onderzoek werden bekeken en afzonderlijk gemeten en waarbij verschillen tussen de groepen werden geanalyseerd (met betrekking tot moeheid, gadolinium aangekleurde laesies op MRI, en mensen met MS vs. gezonde proefpersonen);
  • concurrent validity, waarbij werd gekeken in hoeverre de bevindingen correleerden met gelijktijdig beschikbare andere metingen van handicap.

Uitkomst

De betrouwbaarheid bleek bij twee van de toetsenbordfuncties matig, maar was bij de overige zes beoordeelde functies goed tot uitstekend. De latentietijd, (de tijd tussen intoetsen en loslaten van de lettertoetsen, leestekens, backspace etc.) bleek bij mensen met MS hoger dan bij de gezonde controlepersonen. De latentie bij indrukken van de toetsen correleerde het hoogst met de EDSS-schaal en de latentietijd bij het loslaten van de toetsen correleerde met de Nine-Hole Peg Test en de Symbol Digit Modality Test.

Op grond van deze bevindingen kan worden aangenomen dat typgedrag betrouwbaar is, onderscheid maakt tussen mensen met MS en gezonde controlepersonen en verband vertoont met metingen van klinische handicap. Op grond daarvan kan typgedrag als veelbelovende valide surrogaat biomarker voor klinische handicap bij mensen met MS worden gezien

Bron: K H Lam, K A Meijer, F C Loonstra ,Eme Coerver, J Twose, E Redeman, B Moraal, F Barkhof, V de Groot, Bmj Uitdehaag, J Killestein
Department of Neurology, Department of Radiology and Nuclear Medicine, Department of Rehabilitation Medicine Amsterdam University Medical Centers, Vrije Universiteit Amsterdam; Amsterdam Neuroscience, MS Center Amsterdam; Neurocast B.V., Amsterdam.
Mult Scler. 2020 Nov 5 PMID: 33150823 DOI: 10.1177/1352458520968797

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33150823/

 

 

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.