Meeste chronisch zieken vertrouwen artsen meer dan eHealth

Chronisch zieken hebben doorgaans meer vertrouwen in een arts dan in een toepassing van eHealth (= informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg).

Met wie of wat zijn mensen het meest vertrouwd als het om hun gezondheid gaat?
Patiëntenfederatie Nederland onderzocht in hoeverre mensen ervaring hebben met moderne technologie in de zorg en hoe zij erover denken.

Zo blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie, waarbij ook MS Vereniging Nederland is aangesloten. De Patiëntenfederatie: “Mensen hebben redelijk vertrouwen in kunstmatige intelligentie in de zorg, maar zien het vooral als aanvulling op de zorgverleners”.

Aan het onderzoek was een enquête verbonden waaraan ruim 7000 patiënten hebben deelgenomen, van wie 85% met een of meer chronische aandoeningen. Hun gemiddelde leeftijd was 65 jaar. Ongeveer de helft van hen zei wel eens te kijken op een website over hun ziekte of een app te gebruiken. Maar op de vraag wie vertrouw je wat je eigen gezondheid het meest de arts of de via computers lopende kunstmatige intelligentie, is de score: erg veel vertrouwen in de huisarts 36%, in de medisch specialist 32%, de verpleegkundige 18% en kunstmatige intelligentie 9%.

Veiligheid

Er is twijfel over de veiligheid van het gebruik van een app, de privacy. Veel deelnemers aan het onderzoek zeiden het onduidelijk te vinden wat er met app-gegevens gebeurt en wie hier toegang toe heeft, hoe zorgverleners hiermee omgaan en het gevaar te onderkennen van “verkeerde partijen, zoals verzekeraars of werkgevers”.

De onderzoekers concluderen: “De meesten zien die kunstmatige intelligentie vooral als aanvulling op de zorgverleners”. Om op dit gebied meer te bereiken voegen ze daaraan toe, dat het aan te bevelen is patiënten meer te ondersteunen bij het gebruik van eHealth. Dat zou voor een belangrijk deel van de zorgverleners moeten uitgaan.

Bron: Rapport ‘Moderne technologie in de zorg’ van de Patientenfederatie

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.