Medische toepassing om energieniveau objectief vast te stellen.

Bijna 2 jaar geleden streden zo’n twintig hackteams tijdens de MS Hackathon om de titel ‘Beste idee in de strijd tegen MS’. Programmeurs, data-analisten, creatieven enz ondernemers werkten een weekend lang bij gastheer PWC in Amsterdam aan hun eigen idee voor een digitale toepassing om het leven van mensen met MS wat makkelijker te maken. Wat is er geworden van het team dat bovenaan eindigde tijdens deze MS Hackathon?

Neuro key appWij spreken met Erwin Redeman, naast Levie Hofstee oprichter van het bedrijf Neurocast, dat met het idee Neurokeys als eerste eindigde en zich sindsdien in een wervelstorm bevindt.

Redeman: “Het gaat heel goed. We kunnen ons bijna niet meer voorstellen dat we met een team van 5 man, bijna twee jaar geleden tijdens dat weekend in Amsterdam zijn begonnen.”

Hoewel Redeman ons in een eerder interview vertelde de app in 2017 klaar voor gebruikt hoopte te hebben, zorgen afstemming, medische validatie en andere ontwikkelingen ervoor dat die doelstelling iets te ambitieus was.

Het is veel groter en mooier geworden dan we destijds konden voorspellen, of zelfs maar durfden dromen.”

—Erwin Redeman

En dat is eigenlijk goed nieuws. Redeman: ”Het is veel groter en mooier geworden dan we destijds konden voorspellen, of zelfs maar durfden dromen. De overheid heeft inmiddels aangegeven dat ze ons bedrijf een mooie startup vinden en sinds eind vorige jaar draaien we mee in een versnellingsprogramma van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken.

Samen met het VU Medisch Centrum gaan we starten met de medische validatie. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken of de Neurokeys App doet wat hij beoogt doen. We werken met medische  gegevens en dat zorgt er terecht voor dat we grondig te werk moeten gaan.”

De Neurokeys app, een intelligent toetsenbord op je smartphone, meet je typegedrag en geeft directe, objectieve feedback aan de gebruiker over zijn of haar energieniveau.  De gebruiker hoeft geen extra handeling te doen, of er zelfs maar aan te denken om iets aan- of uit te zetten, in te vullen of te noteren. Het toetsenbord doet zijn werk en draait, eenmaal geïnstalleerd, op de achtergrond mee.

Privacy staat bij alles wat we doen bovenaan.”

— Erwin Redeman

Pas als de gebruiker op een zelfgekozen moment wil kijken wat de Neurokeys app zegt over zijn of haar energieniveau kun je je eigen data bekijken. Zo ben je alleen op je zelf gekozen moment bezig met je ziekte, de meting is dus heel laagdrempelig, en, heel belangrijk: objectief. De App is straks in een minuut geïnstalleerd en je kunt gewoon doorgaan met typen zoals je altijd al deed.

We hebben inmiddels internationale aandacht van verschillende universiteiten en organisaties.”

— Erwin Redeman

Redeman vervolgt: “Privacy staat bij alles wat we doen bovenaan”. De absoluut gedepersonaliseerde gegevens kunnen gebruikt worden door wetenschappers voor de ontwikkeling van medicijnen of straks door artsen voor  betere behandeling van het individu. Doordat de app ongemerkt registreert wat de fysieke en mentale gesteldheid is van de gebruiker kunnen deze data op individueel niveau naast een fysieke schaal zoals EDSS gebruikt worden. De EDSS of bijvoorbeeld een stappenteller meet dan de fysieke gesteldheid, terwijl daarnaast ook de mentale gesteldheid van de gebruiker op een objectieve manier vastgesteld wordt. Dit is een heel waardevolle aanvulling op medisch onderzoek.

Redeman: “We hebben inmiddels internationale aandacht van verschillende universiteiten en organisaties, zoals in Groot Brittannië en de VS. Ook farmaceuten zijn geïnteresseerd in de app omdat zij deze zouden kunnen inzetten om een objectieve indicatie te krijgen van het energieniveau van de gebruiker, en hier de medicatie op aan te passen.” Omdat de medische wereld zo positief reageert op deze innovatie heeft Neurocast te maken met verschillende procedures die doorlopen moeten worden om te voldoen aan de strengere privacy eisen. Ook de beveiliging van de verzamelde gegevens is nog verder aangescherpt.

Met de ‘big data’ die verzameld wordt komt de oplossing van de puzzel die MS heet steeds sneller dichterbij, daar ben ik van overtuigd.”

— Erwin Redeman

Redeman: “Ondertussen zijn we zover dat we de app in de praktijk testen zodat we waardevolle data kunnen verzamelen van mensen met MS. Patronen worden herkend en straks kunnen we met behulp van de app voorspellingen doen over de energie van de gebruiker.”

Het inmiddels 8-koppige team van Neurocast durft dus wat verder te kijken dan de twee jaar die ze direct na de Hackathon konden overzien. Redeman vervolgt: “Op termijn kunnen wetenschappers data verrijken met andere gegevens, bijvoorbeeld luchtvochtigheid en temperatuur. Zo kunnen verbanden gelegd worden die op dit moment moeilijk objectief waarneembaar zijn. Met de ‘big data’ die verzameld wordt komt de oplossing van de puzzel die MS heet steeds sneller dichterbij, daar ben ik van overtuigd. We houden jullie op de hoogte.”

www.neurokeysapp.com 

Interview: Karen, MSweb.nl, maart 2018

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.