Onderzoek: App bevordert therapietrouw en zelfwerkzaamheid bij mensen met MS

Zorg aangeboden via een app kan tot betere resultaten leiden en de tevredenheid van mensen met MS vergroten, met name tijdens de coronapandemie. Het gebruik van een dergelijke app wordt dus aanbevolen voor artsen, verpleegkundigen en anderen zorgverleners.

Therapietrouw bij mensen met MS is van groot belang om de resultaten van de behandeling en de kwaliteit van leven te verbeteren. In dit onderzoek werd gekeken naar het effect van een model voor permanente zorg (Continuous Care Model, CCM) via een smartphone-app op de therapietrouw en de zelfwerkzaamheid van de gebruikers.

Dit quasi-experimentele onderzoek werd tussen juni 2020 en augustus 2021 gehouden onder 72 mensen met MS in de Iraanse stad Shiraz. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over twee groepen van gelijke grootte. In één groep maakten de mensen gedurende twee maanden gebruik van de CCM-app. Met behulp van een vragenlijst (de Multiple Sclerosis Treatment Adherence Questionnaire, MS-TAQ) en een beoordelingsschaal (de MS Self-Efficacy Scale, MSSS) werden gegevens verzameld over therapietrouw en zelfwerkzaamheid. Dit gebeurde bij aanvang en aan het eind van deze periode en twee maanden later nogmaals.

In de groep die de CCM-app gebruikte bleken de therapietrouw en de zelfwerkzaamheid te zijn toegenomen ten opzichte van de andere groep.

Bron: Seyed Mojtaba Kazemi, Mahnaz Rakhshan, Mozhgan Rivaz, Sadegh Izadi BMC Med Inform Decis Mak 2022 Feb 26

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35219336/

Dit bericht heeft 1 reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.