Hoe actief zijn mensen met MS?

Recent Amerikaans onderzoek keek naar de mate van lichamelijke activiteit van mensen met MS die wel of niet kampen met ernstige vermoeidheid.

Logischerwijs bleken de vermoeide mensen minder intensief te bewegen en minder stappen per dag zetten. Toch bleek ook de niet-vermoeide groep vooral in de avond veel zittend gedrag te vertonen.
Hoe actief zijn mensen met MS?Een Amerikaanse studie heeft de mate van lichamelijke activiteit en zittend gedrag bij mensen met MS in kaart gebracht. Hierbij maakten zij onderscheid tussen mensen met MS die kampen met (ernstige) vermoeidheid en mensen die daar geen last van hebben.

Het onderzoek

De 218 deelnemers vulden de Fatigue Severity Scale (FSS)-vragenlijst in. Op basis daarvan werden zij ingedeeld in de ‘ernstig vermoeide’-groep (FSS score ≥4) of de ‘niet-vermoeide’ groep (FSS score <4). Verder droegen zij 7 dagen lang een bewegings/versnellingsmeter (de ActiGraph GT3X+) op hun heup. De onderzoekers lazen de meter uit om te kijken hoe actief of inactief de deelnemers waren.

Resultaten

De deelnemers (82% vrouw) hadden een gemiddelde leeftijd van 59,3 jaar. Van de deelnemers had 61% geen werk. Op basis van de FSS-vragenlijst belandde 67% in de ‘vermoeide groep’.

De vermoeide deelnemers deden minder vaak aan matig tot intensieve inspanning dan de niet-vermoeide deelnemers (gemiddeld 11,5 minuten per dag vs. 25,0 min). De vermoeide groep vertoonde ook meer zittend gedrag. In totaal zetten de vermoeide deelnemers gemiddeld 3.278 stappen per dag (met een range van ±2.124). Bij de niet-vermoeide groep was dit meer: 5.388 stappen (± 3.780). De meeste stappen werden gezet in de middag.

De mate van lichte activiteit was bij beide groepen het hoogst in de ochtend en middag. Beide groepen vertoonden in de avond veruit het meeste zittend gedrag (gemiddeld 73,5% van de tijd).

Conclusie

Hoewel de niet-vermoeide groep meer beweegt dan de vermoeide groep, bleken beide groepen in de avond het minst actief te zijn en veel te zitten. Voor het verhogen van de mate van activiteit moeten mensen met MS natuurlijk rekening houden met hun energieniveau. De onderzoekers geven als aanbeveling om naar de verspreiding over de dagdelen te kijken.

Bron: Cederberg KLJ, Jeng B, Sasaki JE, Motl R; USA
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 2022 Jan 18 [Online ahead of print]

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35063422/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *