Geen verschil in ziekteverzuim of schoolprestaties

Noorse onderzoekers bekeken of er mogelijk voortekenen van MS bleken te zijn zoals (meer) ziekteverzuim en verminderde schoolprestaties

De duur en de kenmerken van de voortekenen van MS zijn niet goed gedefinieerd. Noorse onderzoekers wilden daarom nagaan of mensen die later de diagnose MS krijgen in het hoger middelbaar onderwijs meer verzuimdagen hadden en minder goed presteerden dan gezonde controles, die vergelijkbaar waren op basis van leeftijd, geslacht en regio.

MS onderzoek naar verzuim op schoolHet onderzoek

Met behulp van registergegevens uit het zuidoosten van Noorwegen analyseerden de onderzoekers mensen met MS die in of na 1978 geboren waren. Over hun schoolcijfers en dagen van afwezigheid en die van vergelijkbare controlepersonen verstrekte het Noorse Centraal Bureau voor de Statistiek de gegevens. De onderzoekers bekeken de afwezigheid in de drie jaren van het hoger middelbaar onderwijs en de cijfers in de verplichte vakken Noors, Engels, wiskunde en lichamelijke opvoeding.

 

Resultaten

De onderzoekers bekeken 107 mensen die één jaar of langer na het afstuderen met MS waren gediagnostiseerd en 626 controlepersonen. Er waren geen significante verschillen in afwezigheid of behaalde cijfers in de onderzoekspopulatie als geheel; dit was ook niet het geval bij de mensen die binnen vier jaar met MS gediagnosticeerd werden. Verder werd er geen verband gevonden tussen de tijd tot begin van de ziekte en het aantal verzuimdagen of de behaalde cijfers.

Conclusie

Er was geen verschil in dagen van afwezigheid of behaalde cijfers in het hoger middelbaar onderwijs in de vier jaar voorafgaand aan de ziekte vergeleken met controlepersonen. Een mogelijk voorteken zal de cognitie waarschijnlijk niet zodanig aantasten dat het de schoolprestaties beïnvloedt.

 

Bron: Cecilia Smith Simonsen, Heidi Øyen Flemmen, Line Broch, Cathrine Brunborg, Pål Berg-Hansen, Stine Marit Moen, Elisabeth Gulowsen Celius
Mult Scler Relat Disord. 2021 Jul 9

Samenvatting: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34273610/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.