‘Raalte’ maakt duidelijk waar je moet zijn voor maatwerk

Een aantal MS-patiënten maakt gebruik van zogeheten maatwerkvoorzieningen in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dankzij de Overijsselse gemeente Raalte is nu goed in beeld hoe dat financieel precies is geregeld, uit welke pot bijvoorbeeld een rolstoel wordt betaald.  Een uitleg waarmee ook de Wlz-ontvangers hun voordeel kunnen doen

Raalte maakt duidelijk waar je moet zijn voor maatwerkHoe de financiering is geregeld is namelijk vaak onduidelijk, omdat de ene voorziening door de gemeente betaald wordt, de andere door de zorgverzekeraar en de volgende uit de rijkspot van de Wlz komt. De gemeente Raalte maakt daarom ieder jaar een schematisch overzicht waarin staat wie wat betaalt.

Andere gemeenten gebruiken dit overzicht ook. Zo weten alle gemeenten waar ze moeten zijn voor het bekostigen van maatwerkvoorzieningen voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Het overzicht is goedgekeurd door de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Niet alleen gemeenten zitten met de maatwerkvraag, ook mensen die zorg nodig hebben, zoals mensen met MS die in een instelling verblijven of hun mantelzorgers. Ook voor hen is het schema handig.

Woonsituatie

Uit welke pot zorg wordt bekostigd, hangt af van je woonsituatie. Als je levenslang zorg nodig hebt, dan zal de gemeente of zorginstelling vragen om een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Mensen die Wlz- zorg krijgen verblijven meestal in een instelling.

Mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben, krijgen die via de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Doel van die wet is dat mensen mee kunnen blijven doen in de maatschappij en zelfstandig kunnen blijven. Maatwerkvoorzieningen die de gemeenten bekostigen zijn bijvoorbeeld rolstoelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Ook mensen die in een inrichting wonen hebben vaak maatwerkvoorzieningen nodig en soms kan iemand die langdurige zorg nodig heeft toch thuis wonen. Dit maakt het lastig om te bepalen uit welke pot het hulpmiddel betaald moet worden.

Ook mensen met MS kunnentegen deze problemen aanlopen. De vraag is dan bij welk loket je moet zijn om iets aan te vragen en vergoed te krijgen. Het schema helpt daarbij. Het schema kun je hier downloaden Download het overzicht Maatwerkvoorzieningen onder de Wmo of Wlz in 2022

Bronnen:

www.regelhulp.nl/onderwerpen/ondersteuning/wetten

vng.nl/nieuws/maatwerkvoorzieningen-onder-wmo-of-wlz-overzicht-2022

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *