UWV pakt keuringsachterstanden aan

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) probeert de grote keuringsachterstanden aan te pakken. Die achterstand heeft voor een belangrijk deel te maken met het al geruime tijd bestaande tekort aan verzekeringsartsen.

Veel mensen met MS werken nogOp dit moment komt het voor dat mensen van wie moet worden beoordeeld of en in hoeverre ze nog langer arbeidsgeschikt zijn, door de personeelsachterstand bij het UWV gemiddeld 18 weken daarop wachten. Dat is 10 weken langer dan de formele norm. Onder hen ook velen met een neurologische aandoening als MS.

Het UWV voert al enige tijd intensief campagne om nieuwe medewerkers aan te trekken en doet daarnaast pogingen het werk efficiënter te maken. Een woordvoerder van het UWV voegt eraan toe, dat het instituut ook in overleg is met het voor dit beleid verantwoordelijke ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) “over maatregelen om de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen aan te pakken. Daarover verschijnt binnenkort een brief van de minister aan de Tweede Kamer.”

Naar verluidt is het de bedoeling om bij beoordelingen van mensen die 60 jaar of ouder zijn voorlopig geen arts meer in te schakelen, maar zo’n beoordeling over te laten aan de bij het instituut werkende arbeidsdeskundigen. Voorwaarde zou dan wel moeten zijn, dat zowel de betrokken werknemer als werkgever ermee instemt dat er geen arts aan te pas komt. Hierbij gaat het met name om uitkeringen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia). Van de mensen die daarop wachten is ongeveer een kwart 60+.

Arbeidstekort

Het UWV is niet de enige uitvoeringsinstantie van de overheid die kampt met een fors arbeidstekort, zo bleek uit een rondvraag van NOS Nieuws. Deels valt dat toe te schrijven aan een tamelijk hoog ziekteverzuim op dit moment. Overigens steekt het algehele arbeidstekort bij het UWV daar niet slecht bij af, want dat staat nu op ongeveer 1 procent van de ongeveer 22.000 werknemers. Het UWV licht toe: “Dat aantal past bij regulier verloop. Het tekort aan verzekeringsartsen is geen nieuw probleem. Dit speelt al langer en er wordt dus nu hard gewerkt aan een structurele oplossing.”

Het UWV is in Nederland naast de Wia belast met het uitvoeren van de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Wao), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Toeslagenwet.

Bronnen: NOS, dagblad Trouw, het UWV en het ministerie van SZW.

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Na zoveel reacties over het werk van de UWV heb ik absoluut geen klachten/problemen met het UWV. Sinds de diagnose van mijn MS 2001 heb ik altijd een goede steun ondervonden. Zelfs in 2010 het werken voor mij niet meer mogelijk werd bleef de goede steun tot aan mijn officiële pensioen in 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.