Prinsjesdag 2022

Alle Nederlandse huishoudens krijgen vanaf 1 november 2022 een tegemoetkoming in de zeer sterk gestegen energiekosten. Zo blijkt uit een inlegvel bij de begrotingstukken van de regering, gepresenteerd op Prinsjesdag 2022. Maar die tegemoetkoming is voor veel chronisch zieken en gehandicapten lang niet genoeg,  zegt hun koepelorganisatie Ieder(in). Zij vraagt voor deze categorie meer financiële steun.

geldOp haar website betoogt Ieder(in) – waarvan ook MS Vereniging Nederland lid is: “De energiemaatregelen die het kabinet wil nemen, helpen wel, maar zijn niet voldoende voor mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte onvermijdbare extra energiekosten hebben. (…) Ze hebben vaak een hoger energieverbruik dan gemiddeld, door extra stoken en gebruik van hulpmiddelen, zoals een elektrische rolstoel, en medische apparatuur.”

Ieder(in) bepleit daarom voor hen extra maatregelen te nemen. In dit kader noemt deze overkoepelende belangenvereniging, naast een extra compensatie voor energiekosten voor chronisch zieken en gehandicapten, onder meer:

 • bijdragen van gemeenten uit de regelingen van bijzondere bijstand en de zogeheten Tegemoetkoming chronisch zieken
 • betere informatie over bestaande regelingen voor ondersteuning

Nieuw in 2023

Het op Prinsjesdag verwoorde regeringsbeleid voor 2023 bevat tal van nieuwtjes die mede voor mensen met MS van belang kunnen zijn:

 • 10% hogere uitkeringen die zijn gekoppeld aan de hoogte van het minimumloon, dat op zichzelf met 10% omhoog gaat;
 • verhoging van de zorgtoeslag met € 34 per maand. De maximale zorgtoeslag stijgt naar € 154 per maand;
 • een verwachte stijging van de premie van de basisverzekering met ongeveer € 11 per maand. Hiermee komt de zorgpremie in totaal op ongeveer € 137 per maand. Uiterlijk in november 2022 stellen de zorgverzekeraars hun premie vast;
 • handhaving verplicht eigen risico zorgverzekering op € 385;
 • afschaffing collectiviteitskorting op de basisverzekering;
 • maximering eigen bijdragen voor geneesmiddelen € 250;
 • alle vitamine D-middelen uit het basispakket zorgverzekering – de meeste aanvullende verzekeringen zullen die wel vergoeden;
 • een koopkrachtstijging van naar berekening door het Centraal Planbureau (CPB) 3,9 procent;
 • ongeveer € 6 miljard meer uitgaven aan de zorg dan in 2022. Die totale uitgaven via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) komen daarmee op € 103 miljard. Daarvan is € 16,1 miljard bestemd voor langdurige zorg en ondersteuning.

Hoe het er precies allemaal gaat uitzien, bepaalt het parlement de komende maanden. De Tweede Kamer is op woensdag 21 september 2022 begonnen met de zogenoemde Algemene Beschouwingen over de stukken. Later komen dan diverse behandelingen van de verschillende begrotingen in afzonderlijke Kamercommissies, doorgaans afgesloten met een afhandeling in de plenaire vergaderzaal.

Bij de eerste commentaren op de nieuwe plannen is vooral te horen dat veel van de financiële tegemoetkomingen voor veel mensen te laat komen. Die kritiek is onder meer gevoed door het onafhankelijke Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).  Voorts is te verwachten dat bepaalde details van nieuwe regelingen aandacht krijgen. Zo zou de verhoging van het minimumloon slecht kunnen uitpakken voor mensen die een uitkering krijgen bij arbeidsongeschiktheid.

Bronnen

Diverse media en:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/20/kabinet-zet-in-op-preventie-en-intensievere-samenwerking-binnen-de-zorg

https://www.cpb.nl/macro-economische-verkenning-mev-2023

https://iederin.nl/kabinet-moet-nu-noodmaatregelen-treffen-om-mensen-met-een-beperking-te-helpen

https://www.nibud.nl/nieuws/nibud-opgelucht/

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10488243/hoger-minimumloon-maakt-slachtoffers-honderdduizenden-verliezen-recht-op-wia-uitkering

https://msweb.nl/actueel/nieuws/zorgpolissen-moeten-duidelijker/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.