MS en chronische pijn: “U bent niet de enige!”

In Zwitserland lijdt ongeveer 20% van de bevolking aan chronische pijn; van mensen met MS zijn dat 40%. Dit onzichtbare gegeven roept een aantal vragen op: is de pijn een onoverkomelijk lot? Kunnen mensen met chronische pijn hun kwaliteit van leven verbeteren, en zo ja: hoe? En aan welke therapeutische maatregelen moet je dan denken? Een gesprek met Dr. Lorinde Huard van het Schweizer Schmerzinstitut in Lausanne.

Lorinde Huard
Lorinde Huard

Hoe kan pijngeneeskunde mensen met MS helpen?

De pijngeneeskunde houdt zich  bezig met chronische pijn, dat wil zeggen pijn die al ten minste drie maanden bestaat. Het is belangrijk om naar een arts te gaan, aangezien chronische pijn pathologisch is en het gevolg van een ontsteking of een kwetsuur (dit in tegenstelling tot de acute pijn, die doorgaans een beschermende functie heeft). De onzichtbare symptomen kunnen een grote invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Welke soorten pijn komen het meest voor bij mensen met MS?

Bij MS komen, net als bij de gehele bevolking, drie soorten chronische pijn voor. Neuropathische pijn, die bij MS het meest voorkomt, wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Denk dan bijvoorbeeld aan neuritis retrobulbaris (ontsteking van de oogzenuw) of de trigeminusneuralgie (aangezichtspijn).

Op de tweede plaats komt de pijn naar aanleiding van een ontsteking, die bij mensen met MS door houdingsverandering, urineweg- en darmproblemen of drukplaatsen ten gevolge van mobiliteitsbeperking vaak voorkomt. En als derde de nociplastische pijn die ontstaat door een veranderde pijnwaarneming in de hersenen.

Welke therapeutische aanpak komt bij mensen met MS het meest voor?

Ons instituut biedt een omvangrijke aanpak ter verzorging van de patiënt, van diagnose tot behandeling. Tijdens het eerste pijnconsult wordt het ontstaansmechanisme van de pijn onderzocht. Neuropathische pijn wordt anders behandeld dan de nociplastische pijn. Afhankelijk van het soort pijn wordt de therapie op diverse plaatsen ingezet: lokaal, perifeer, in de hersenen of in het ruggenmerg.

In de pijngeneeskunde werken we bij voorkeur multidisciplinair door medicamenteuze therapie, fysiotherapie, infiltratie en psychologische begeleiding te combineren. Cognitieve therapie en zelfhulpgroepen bieden een effectieve steun voor mensen met chronische pijn, vooral voor hen met nociplastische pijn. Er  bestaan ook invasieve methoden zoals medicatiepompen, die onder de huid worden aangelegd en medicatie direct injecteren in het ruggemergvocht.

In de pijngeneeskunde werken we bij voorkeur multidisciplinair door medicamenteuze therapie, fysiotherapie, infiltratie en psychologische begeleiding te combineren.

Zijn de therapeutische resultaten bij mensen met MS positief?

Dat verschilt van persoon tot persoon, aangezien pijn zowel zintuiglijk als emotioneel wordt waargenomen. Maar als je realistische doelen nastreeft en een vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut opbouwt, zijn de resultaten bemoedigend. In de meeste gevallen lukt het de pijn te verminderen waarbij het belangrijkste doel is om de kwaliteit van leven te verhogen.

Wat geeft  u de mens met MS die chronische pijn heeft, mee?

U bent niet alleen. Bezoek een dokter en laat uitzoeken wat de oorzaak is van de pijn. Het is belangrijk om de tijd te nemen, om in een sfeer van gehoord en begrepen worden gezamenlijk stappen voorwaarts te maken. Er zijn mogelijkheden en door de multidisciplinaire aanpak kan de kwaliteit van leven toenemen.

Uit: Forte nr. 2, 2022. Forte is het blad van de Zwitserse MS-vereniging.

Interview met Dr. Lorinde Huard door Magali Deppen

Vertaling: Jos Mols

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *