MRI metingen bij siponimod

Siponimod vermindert schade aan hersenweefsel bij mensen met SPMS. Dit effect is aangetoond met MRI-metingen van de kwaliteit en myelinisatie van hersenweefsel. Dit komt overeen met het effect op het centraal zenuwstelsel dat gezien is bij preklinische modellen. 

MRI metingen bij siponimodMetingen van atrofie van de grijze stof (GM) met behulp van MRI en de MTR*  kunnen mogelijk zorgen voor meer inzicht in de kwaliteit en myelinisatie van hersenweefsel bij multiple sclerose in vergelijking met de gewone MRI.

Om het effect van siponimod op het gehele brein en grijze stof te bestuderen binnen de EXPAND fase 3 studie, is gekeken naar nieuw gevormde laesies en normaal-uitziend hersenweefsel, corticale grijze stof en witte stof.

Het onderzoek

Deelnemers aan de EXPAND studie, met secundair progressieve multiple sclerose (SPMS), ontvingen siponimod (2mg/dag; 1037 mensen) of een placebo (523 mensen). Er is gekeken of er verandering plaatsvindt over de duur van 12/24 maanden vanaf het begin van de studie. Het gaat daarbij om veranderingen in het gehele brein, de corticale grijze stof, en de omvang van de thalamus. Ook is er gekeken naar veranderingen van normaal MTR* in normaal uitziend hersenweefsel, corticale grijze stof en normaal uitziend witte stof, en naar MTR herstel in nieuw gevormde laesies.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt, dat siponimod in vergelijking met de placebo, duidelijk de progressie van hersenatrofie en grijze stof atrofie vermindert over een periode van 12/24 maanden. Er zijn ook aanwijzingen dat siponimod zorgt voor verbeteringen in hersenweefsel kwaliteit en myelinisatie in nieuw gevormde laesies en normaal uitziend hersenweefsel. Deze effecten zijn zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen, ongeacht leeftijd, ziekteduur, ontstekingsactiviteit en ernst van de ziekte.

*MTR is de magnetische transfer ratio. Veranderingen in MTR zeggen iets over de hoeveelheid myeline in de hersenen.

Bron: Douglas L Arnold et al; Mult Scler 2022 Mar 9

Samenvatting: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35261318/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.