Mensen met een handicap moeten meer juridische steun krijgen

Het Nederlands College voor de Rechten van de Mens pleit voor meer juridische steun aan mensen met een handicap. Dit college is de Nederlandse toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend.

Mensen met een handicap moeten meer juridische steun krijgenIn de 2022-editie van zijn jaarlijkse monitor stelt  het college dat volgens de VN-regels mensen met een beperking volledig toegang moeten hebben tot rechtsbescherming. Daar is op dit moment in Nederland onvoldoende sprake van. Daarom moet de overheid met een nationaal actieplan komen, is het pleidooi.  Dat zal onder meer moeten gaan over uitbreiding van rechtsbijstand en het verbeteren van onafhankelijke cliëntenondersteuning.

Ingewikkelde regelgeving

Om te krijgen waar ze recht op hebben zien veel mensen met een beperking nu kennelijk vaak af van een procedure, simpelweg omdat ze de weg ernaartoe niet begrijpen. Dat komt vooral door ingewikkelde wetten en regelgeving of een gebrek aan toegankelijke informatie hierover. Ook ontbreekt het aan adequate ondersteuning. Het college roept kabinet en parlement op “de bewustwording rondom de rechten van en de omgang met mensen met een beperking te vergroten bij ambtenaren, rechtsbijstand uit te breiden en om onafhankelijke cliëntondersteuning te regelen.”

Ontmoedigd

Bij bestuursrechtelijke bezwaarprocedures zoals geschillen met gemeenten voelen mensen zich ontmoedigd of afgeschrikt, constateert het college. Daarbij speelt mee dat veel mensen met een beperking meer dan anderen afhankelijk zijn van de overheid of een zorgaanbieder. Ook voelen mensen zich in contacten onheus bejegend en niet serieus genomen. Verder is de fysieke toegankelijkheid in de praktijk een belangrijk knelpunt. “Mensen met een beperking gaven aan dat het vaak voorkomt dat ze de locaties niet zelfstandig kunnen bereiken.”

Op 5 december 2022 kreeg het Collegerapport aandacht in het Radio 1 Journaal. Terug te luisteren via: https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/nos-radio-1-journaal/e05b1c90-b45d-4821-8c42-3cbabdb02bb4/2022-12-05-nos-radio-1-journaal

vanaf 24:30 minuten.

Wie vragen heeft over de rechtsbescherming van mensen met een beperking kan hierover mailen met het College via info@mensenrechten.nl .

Bronnen:

https://publicaties.mensenrechten.nl/publicatie/a0e55c6a-6856-4b5f-a35f-36a510ea9efc

https://www.mensenrechten.nl/actueel/nieuws/2022/12/05/gecoordineerde-aanpak-nodig-om-rechtsbescherming-van-mensen-met-een-beperking-te-garanderen

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *