Bruno Bruins in commissie voor arbeidsongeschiktheid

Minister Karien van Gennip (CDA; Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is aan een zoektocht begonnen naar een beter stelsel voor arbeidsongeschiktheid.

Oud-minister Bruno Bruins in commissie voor arbeidsongeschiktheidHiertoe heeft zij de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) ingesteld. Daarin is de oud-minister van Medische Zorg en Sport Bruno Bruins (VVD) benoemd als vicevoorzitter.

Hij was vóór zijn ministerschap voorzitter van de raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en is nu werkzaam als Staatsraad in de afdeling Advisering van de Raad van State. Voorzitter van de nieuwe speciale commissie is Roos Vermeij, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA.

De commissie is gevraagd “met meerdere oplossingsrichtingen te komen voor fundamentele, structurele knelpunten die in het huidige stelsel bestaan.” De minister hoopt dat de commissie onder meer oplossingen vindt voor de huidige hardheden in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia). Daarmee hebben ook veel mensen met MS te maken gekregen.

Bron: persbericht https://www.rijksoverheid.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *