skip to Main Content

Overzicht uitgeknipte artikelen

Hier plaatsen we artikelen uit bladen en tijdschriften die voor mensen met MS van belang kunnen zijn maar niet tot aparte berichtgeving leiden. Uiteraard met bronvermelding. Alle artikelen zijn opgeslagen als PDF-bestand. Heb je een tip? Mail naar redactie@msweb.nl.

Zwolse Ellen kreeg zelf MS

Ellen Kramer (59) uit Zwolle is er inmiddels aan gewend dat haar lichaam haar af en toe behoorlijk in de steek laat. Ze heeft multiple sclerose (MS), een auto- immuunziekte die het zenuwstelsel aantast met verlammings- en uitvalverschijnselen tot gevolg. Bizar genoeg precies de ziekte waar ze beroepshalve bij betrokken raakte.
Bron: AD/De Stentor 24 april 2021

‘Stapje verder gaan…’

Carola's Fine Art portretten hebben nét dat kleine beetje meer. Schilderachtige bewerkingen (...) kennen we nu wel. Maar wat zeg je van een Friese hengst in de studio (...) en dat geen fotograaf zonder achterban kan (red Carola heeft multiple sclerose).
bron: ZOOM.nl januari/februari 2021

Miranda’s redding komt uit Moskou

Wat doe je als je in de bloei van je leven de diagnose Multiple Sclerose krijgt? Je probeert, vaak aangemoedigd door je omgeving, van alles om die slopende ziekte tot stilstand te brengen. Ook als je daarvoor naar het buitenland moet en de hoge kosten voor eigen rekening komen.
Bron: Leidsch Dagblad, 25 oktober 2019

MSInfo

De papieren MSinfo is een dikke nieuwskrant die 4 tot 6 x per jaar op de mat valt bij abonnees: mensen met Multiple Sclerose, zorgverleners en natuurlijk in alle poliklinieken en MS-centra. Deze populaire nieuwskrant op tabloidformaat is uitgegroeid tot het lijfblad van talloze mensen…

Rondom MS

Stichting MS Research zet zich in voor het onderzoek naar multiple sclerose in Nederland. De Stichting is in het bezit van het CBF-keurmerk voor het verantwoord werven van fondsen. Donateurs van de stichting krijgen 'Rondom MS' gratis. Rondom MS is het magazine van MS Research…

Support Magazine

Support Magazine is een magazine over leven, wonen en werken met een lichamelijke handicap. Met vlotte life style-artikelen over onderwerpen als psychologie, relaties, sport en één keer per jaar voor abonnees een gratis vakantiegids. » www.supportmagazine.nl

AanZet

Ango is in maart 2019 gefailleerd. Ango-leden die het blad Aanzet nu niet meer ontvangen en toch behoefte hebben aan goede nieuwsvoorziening, kunnen daarvoor natuurlijk altijd bij Support Magazine terecht. » Via deze link kunt u direct het inkijk exemplaar van Support Magazine bekijken.. >>>>>>>>>…

Back To Top