Patiëntenorganisaties: Zorgpolissen moeten duidelijker

Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland willen meer duidelijkheid in zorgpolissen en eigen bijdragen. De twee organisaties hebben daarover op 23 juni 2022 een brief gestuurd aan de leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). MS Vereniging Nederland is lid van beide organisaties, die zich inzetten voor mensen met een chronische ziekte of handicap.

PatiëntenfederatieHet stoort Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland vooral dat de meeste polissen nauwelijks van elkaar verschillen en niet zijn toegespitst op de behoeften van de verzekerden. In de brief staat: “Het polisaanbod is zeer onoverzichtelijk voor verzekerden. Het is daardoor lastig om een passende zorgverzekering te kunnen kiezen.  Dat kan er toe leiden dat verzekerden bij een klein inhoudelijk verschil onnodig voor een duurdere polis kiezen. Tegelijkertijd is er nauwelijks zichtbaar aanbod van polissen met extra aandacht voor mensen met een chronische ziekte of aandoening”.

Stapeling

Verder hekelen de twee organisaties de stapeling van eigen bijdragen in de zorg. Er zijn volgens hen zoveel verschillende regels over vergoedingen, betalen en bijbetalen dat eigenlijk niemand weet wat er allemaal kan, mag en moet op financieel gebied. Kritiek is er ook op de beperkte vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen.

Enkele leden van de vaste Kamercommissie – waarin Kamerleden zitting hebben  die gespecialiseerd zijn in zorg – hebben de inhoud van de brief meteen gebruikt. En wel in de commissievergadering van 29 juni 2022. Zo blijkt uit het inmiddels beschikbare concept-verslag van die vergadering. Daaruit valt ook af te leiden dat de minister  van VWS, Ernst Kuipers (D66), nog schriftelijk gaat reageren. Wat het uiteindelijke resultaat zal zijn, is afwachten. Zo ontvangt de Tweede Kamer het wetsvoorstel over een andere vormgeving van het eigen risico in de zorg pas in de tweede helft van 2023.

Bronnen:

iederin.nl/brief-aan-kamer-meer-duidelijkheid-zorgpolissen-en-aanpak-stapeling-zorgkosten/

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022D29836&did=2022D29836

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.