Gemeenten kunnen Wmo niet meer betalen

Steeds vaker hoor en lees je dat gemeenten de voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet meer kunnen betalen. Het gevolg is dat ze daarop willen bezuinigen.

Zo stelt de gemeente Almere voor minder scootmobielen uit te geven aan mensen die slecht ter been zijn. Goes kent geen huishoudelijke hulp korter dan zes maanden meer toe en kan iemand die een woningaanpassing nodig heeft verplichten te verhuizen naar een al geschikte woning. De gemeente Bommelerwaard wil de beschikbaarheid van de regiotaxi beperken en de prijs hiervoor opschroeven, waardoor zo’n rit gemiddeld 20 tot 25 procent duurder wordt.  En dat is nog maar een kleine greep uit de vele voorbeelden.

Veel gemeenten kampen met grote tekorten als het gaat om Jeugdzorg en Wmo. Door de decentralisatie van de zorg in 2015 kwamen veel zorgtaken bij de gemeenten terecht. Maar tegelijkertijd gaf het Rijk minder geld hiervoor. Daarbij kwam dat de eigen bijdrage van de gebruiker voor de Wmo sinds 2019 niet meer inkomensafhankelijk is maar tegen een vast bedrag – het zogeheten abonnementstarief – wordt verstrekt.

Dit had tot gevolg dat meer mensen een aanvraag deden waardoor de kosten stegen en er tegelijk minder geld in de gemeentekas kwam. Ook de groeiende groep ouderen en mensen die ten gevolge van COVID-19 extra zorg nodig hebben, zorgen ervoor dat de druk op het gemeentebudget steeds groter wordt.

Onderzoek

Dat de gemeenten niet genoeg geld hebben om aan hun maatschappelijke verplichtingen te voldoen blijkt ook uit onderzoek naar de financiële positie van de gemeenten. Dat onderzoek is uitgevoerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De VNG heeft een lijstje met wensen aan de kabinetsformateur gestuurd waarin staat wat de gemeenten nodig hebben om hun wettelijke taken uit te kunnen voeren. Op dit lijstje staat ook het weer afschaffen van het abonnementstarief in de Wmo. Dit zal er misschien voor zorgen dat gemeenten niet hoeven te korten op de zorg maar het zal de zorgkosten voor chronisch zieken en gehandicapten wel laten stijgen.

Dit jaar schreven we op MSweb al vaker over problemen bij de uitvoering van de Wmo: actueel/nieuws/wmo-kritiek-niet-verstomd/ en actueel/nieuws/actie-hulpmiddelentrajecten/.

Demissionair minister Hugo De Jonge van Volksgezondheid heeft een verbeterplan opgesteld, waaraan de gemeenten zich nog moeten verbinden. Maar als er nu al onvoldoende geld is om die plannen uit te voeren, is het de vraag of die verbetering er ook gaat komen. Dat kan alleen maar als het Rijk met geld over de brug komt.

Bronnen:

bd.nl/bommelerwaard/ritprijs-regiotaxi-bommelerwaard-fors-omhoog~a8f18670/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

www.pzc.nl/bevelanden/emoties-over-zorgbezuinigingen-in-goes-lopen-op-nu-niks-doen-dat-is-pas-asociaal~a608c4cb/

www.omroepflevoland.nl/nieuws/259553/groot-deel-raad-wil-korting-op-wmo-schrappen

https://lc.nl/friesland/ooststellingwerf/Raad-Ooststellingwerf-wil-niet-bezuinigen-op-WMO-vervoer-26911164.html

Column Peter Groen: ‘weet waarop u stemt’

 

Zuidplas op vooravond van grote bezuinigingen door hoge lasten zoals jeugdhulp en WMO

Eigen bijdrage Wmo in 2019 voor iedereen gelijk

 

vng.nl/nieuws/factsheet-financiele-positie-gemeenten

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.