Kritiek op Wmo na vijf jaar niet verstomd

Vijf jaar na invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de kritiek op de praktijk ervan nog niet verstomd. Integendeel. Er zijn veel klachten over de financiële tekorten op de Wmo-regelingen en de wachtlijsten voor geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg blijven onverantwoord lang.

Nieuws - Kritiek op Wmo na vijf jaar niet verstomd

Probleem daarbij is dat in veel gemeenten het college van B&W geen goede controle uitoefent op de uitvoering van de Wmo. Ook voldoen de gemeenteraden niet aan de verwachting om met nieuwe ideeën te komen. Verder zijn de beoogde financiële besparingen niet gerealiseerd.

Ziehier een greep uit de gesignaleerde problemen in de rapporten die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) recentelijk zijn gepubliceerd. Ook de zogeheten participatiemaatschappij die de Wmo beoogde, om  zoveel mogelijk mensen met geestelijke en/ of lichamelijke problemen mee te kunnen laten doen in de maatschappij, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

Oorspronkelijke idee

De Wmo is in 2015 bedacht door de toenmalige regering Rutte II. Doel was de zorg dichter bij de mensen te brengen door deze over te hevelen naar de gemeentes.  De gemeentes zouden sneller en beter kunnen inspelen op de lokale behoefte, waardoor er minder dure hulp nodig zou zijn. En, niet geheel onbelangrijk, de zorg zou daardoor goedkoper worden. Ook zouden mensen zelf meer regie krijgen over hun gezondheidszorg, wanneer deze dichtbij georganiseerd zou worden.

Gezondheidsvaardigheden

Maar uit de nu beschikbare rapporten blijkt dat veel mensen die zorg nodig hebben deze niet altijd krijgen. Hiervoor zijn zogenoemde gezondheidsvaardigheden nodig. Dat zijn capaciteiten om de eigen zorg te regelen en de weg te vinden in de zorgwereld. Maar lang niet iedereen kan goed voor zichzelf opkomen en daarmee zijn eigen zorg regelen.

Ook veel mensen met MS krijgen – vroeg of laat – met de Wmo te maken. Aan eenvoudige zorgvragen kan, zo blijkt uit de rapporten, meestal snel worden voldaan, zeker als ze goedkoop zijn. Een simpele duwrolstoel is zo geregeld. Die zit in het standaard assortiment. Maar voor veel MS-patiënten is de zorgvraag een stapeling van hulpvragen: een rolstoel en een rollator en een scootmobiel, een traplift en huishoudelijke hulp, een taxivoorziening en misschien wel een aangepaste woning. En die stapeling gaat veel geld kosten.

Als er dan ook een mentaal probleem bij komt of jeugdzorg, dan blijkt het te schorten aan de onderlinge afstemming van alle zorg, de invulling te lang te duren en geeft de gemeente niet de noodzakelijk hulp. Dit leidt er regelmatig toe dat patiëntenverenigingen en individuen hulp zoeken bij de rechter om zo hun gelijk te krijgen.

Moeilijk weg vinden

Dit speelt zich allemaal af in een complexe sociale omgeving: het geheel van instanties en regels die een rol spelen bij de zorgverlening. Dat zijn er zoveel geworden dat het veel tijd en inspanning kost om hierin de weg te vinden.

Het rapport van het SCP zegt hierover het volgende: “Burgers weten niet altijd waar ze hulp kunnen krijgen. Voor aanbieders en werkgevers zijn de administratieve lasten soms toegenomen, omdat ze moeten samenwerken met meerdere gemeenten in plaats van een centraal orgaan. Meer aandacht zou uit moeten gaan naar goede informatievoorziening en vereenvoudiging van procedures.”

Aanbeveling

Uit de diverse rapporten en evaluaties komt een lijst met problemen naar voren en daarmee een even lange lijst van aanbevelingen. Het advies van het SCP aan de regering is om zich te gaan bezinnen en te kijken hoe de Wmo kan verbeteren. Het hele stelsel weer op de schop nemen acht het SCP niet haalbaar. Dat zou een te grote inspanning vergen.

Bron(nen): https://www.scp.nlhttps://www.binnenlandsbestuur.nlhttps://nos.nlhttps://iederin.nl, https://www.skipr.nl/

 

 

Deze berichten vind je misschien ook interessant…

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *