Wijziging eigen Wmo-bijdrage huishoudelijke hulp per 2025

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) werkt aan enkele aanpassingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met ingang van 2025. Het is de bedoeling onder andere een wijziging aan te brengen in de hoogte van de eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp.

stofzuiger
Foto: Steve Buissinne van Pixabay

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS, ChristenUnie) legt in een brief aan de Tweede Kamer van 4 november 2022 uit dat het nodig is bij huishoudelijke hulp verschil te maken tussen mensen die weinig en mensen die voldoende inkomen hebben. “Ik vind dit noodzakelijk, omdat anders de uitvoerbaarheid en de houdbaarheid van de Wmo 2015 (…) verder onder druk komen te staan”, aldus de staatssecretaris.

Nu is bij huishoudelijke hulp op basis van de Wmo sprake van een standaard eigen bijdrage van € 19 per maand. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat ook Wmo-gerechtigden die een huishoudelijke hulp goed zelf zouden kunnen betalen, zich voor die voorziening bij de gemeente hebben gemeld. Met als gevolg dat het beschikbare budget ruimschoots wordt overschreden. Daarmee ontstaat volgens de staatssecretaris het risico dat kwetsbare cliënten geen maatschappelijke ondersteuning ontvangen.

Om daar wat aan te doen, werkt het ministerie aan een wetsvoorstel dat vastlegt dat huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum een geleidelijke stijging krijgen van de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Dat kan oplopen tot € 255 per maand voor mensen die een jaarinkomen hebben van € 66.000 of hoger. Tegelijkertijd met de wijzigingen krijgen de gemeenten per 2025 € 110 miljoen per jaar extra voor Wmo-voorzieningen. Dit is afgesproken in het zogeheten Integraal Zorgakkoord.

Beter toezicht

Het ministerie werkt ook aan een beter toezicht op de uitvoering door de gemeenten. Dit is nodig omdat, zoals de staatssecretaris schrijft, sommige gemeenten nu beleid hanteren dat niet in overeenstemming is met de Wmo 2015. Bovendien worden de regels rondom de eigen bijdrage door gemeenten verschillend geïnterpreteerd, aldus de staatssecretaris. Verder is in de afgelopen jaren door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meerdere malen geconstateerd dat het Wmo-toezicht zich onvoldoende heeft ontwikkeld en dat de kwaliteit niet voldoende is.

De bewindsman zegt ernaar te streven in het eerste kwartaal van 2023 met een vervolgbrief te komen.

Bronnen onder meer:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/04/kamerbrief-over-uitwerking-stelselonderwerpen-wmo-2015

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.