Ieder(in) analyseert partijprogramma’s voor verkiezingen 2021

“Maar vier partijen met extra aandacht gehandicaptenregels”

Van de 13 politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten hebben er maar vier in hun verkiezingsprogramma’s uitgesproken extra aandacht voor de naleving van de regels van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Ieder(in) analyseert partijprogramma's
Ieder(in) analyseert partijprogramma’s

Die vier zijn in volgorde van de huidige grootte D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie. Vijf van de dertien grote partijen noemen het VN-verdrag niet eens: PVV, SGP, DENK, 50+ en FvD. Zo constateert Ieder(in), een koepel van 240 patiëntenorganisaties, in een analyse van de programma’s. 

Het bewuste VN-verdrag geldt sinds 2016 ook voor Nederland. Dat verdrag bepaalt vooral dat mensen met een beperking volledig recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. En dat de overheid ervoor moet zorgen dat dit zo is, daarvoor zo nodig steun moet bieden. Dat vinden de meeste politieke partijen ook wel, maar volgens Ieder(in) niet ruimhartig genoeg. 

“Het noemen van het VN-Verdrag Handicap betekent niet direct dat partijen uitgebreid aandacht hebben voor mensen met een beperking. Sommige partijen richten zich in hun programma alleen op een paar specifieke thema’s, andere blijven heel algemeen”, zo laat Ieder(in) nog weten. 

‘Inclusieve samenleving’

llya Soffer, directeur van Ieder(in) zegt het weliswaar belangrijk te vinden dat partijen in hun programma’s in elk geval aandacht hebben voor mensen met een beperking. Maar ze voegt eraan toe: ”Alleen wanneer zorg, ondersteuning, onderwijs, arbeid, inkomen, wonen en maatschappelijke participatie echt in samenhang worden beschouwd, komt een inclusieve samenleving dichterbij”. Een ‘inclusieve samenleving’ is de term voor een samenleving waaraan iedereen kan meedoen, waarbij niemand is uitgesloten (= exclusief).

Ervaringsdeskundigen

Daarom wil Ieder(in) dat bij de naleving van de VN-regels ook ervaringsdeskundigen worden betrokken en dat het makkelijker wordt om over niet-naleving van de regels klachten in te dienen. “Het blijkt dat vier partijen hier expliciet aandacht voor hebben in hun programma”, aldus Ieder(in).

De koepelorganisatie Ieder(in) – waarvan ook MS Vereniging Nederland lid is – heeft de verkiezingsprogramma’s van 13 partijen niet alleen op dit onderdeel doorgelicht trouwens, maar op nog acht andere thema’s die in het bijzonder van belang zijn voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Die acht andere zijn: Zorg en ondersteuning, Inclusief onderwijs, Werk en Inkomen, Toegankelijkheid, Wonen Zelfstandig reizen, Mantelzorg en Rechtspositie.

De eerstvolgende Tweede-Kamerverkiezingen zijn half maart 2021.

Bronnen: Ieder(in) en redactie MSweb

Misschien vind je deze berichten ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.