VWS: Geen pgb voor informele mantelzorg

Er komt geen persoonsgebonden budget (pgb) voor informele mantelzorg. Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer over diverse pgb-zaken van – demissionair – minister Hugo de Jonge (CDA; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS).

Met PGB zelf de touwtjes in handen‘Informele zorg’ is de term voor de ondersteuning die mantelzorgers en vrijwilligers – onbetaald – verlenen naast de betaalde, professionele ofwel formele zorg.

De minister reageert met zijn brief onder meer op de suggestie van de Kamerfracties van D66 en ChristenUnie om een proef te doen met een systeem voor een inkomensvoorziening aan mantelzorgers. Die proef komt er dus niet.

Formele zorg die naasten verlenen, kan wel uit een pgb worden vergoed met een daarvoor vastgesteld informeel tarief, aldus de minister. Waarbij ‘informeel’ staat voor niet-standaard. Maar dan gaat het om controleerbare, op papier vastgelegde en goedgekeurde afspraken over bepaalde vormen van zorg.

Deze zorg is gebonden aan bestaande wet- en regelgeving. Zo moeten zorgverleners een overeenkomst afsluiten over hun werk voor de budgethouder. In 2019 was in bijna 50.000 pgb-gevallen sprake van zulke “zorg door personen die een familieband hebben met de budgethouder“, meldt de ministeriële brief. Het gemiddelde informele tarief bedroeg € 18,41 per uur..

Hoge kosten

De Jonge waarschuwt dat een specifiek pgb-systeem voor mantelzorgers de zorgkosten zeer zou verhogen. “Een verschuiving van onbetaalde mantelzorg naar deze inkomensvoorziening is niet uit te sluiten, met gevolgen voor de betaalbaarheid van de zorg van dien”. De minister wijst erop dat er op dit moment bijna 4,5 miljoen mantelzorgers in Nederland zijn. Voor de zorg en ondersteuning geleverd door deze groep staat geen vergoeding of inkomen. En dat wil hij graag zo houden.

Vaardigheidstoets

In zijn brief meldt de minister tevens dat de vaardigheidstoets waarmee wordt gekeken of iemand geschikt is voor een pgbzal worden verbeterd. Maar uit een bij de ministeriële brief gevoegd evaluatierapport wordt duidelijk dat die toets nog maar bij de helft van de gemeenten is ingeburgerd.

Uit de brief van de minister blijkt dat lange tijd sprake is geweest van wildgroei van mensen en bedrijfjes die hulp boden bij het aanvragen van een pgb en het beheren daarvan. Ook is gefraudeerd met pgb-geld. De vaardigheidstoets is mede bedoeld om dat te voorkomen. Volgens die toets moet een pgb-gebruiker bijvoorbeeld kunnen onderhandelen over de prijs van de geleverde dienst en een goede administratie kunnen voeren. .

Bronnen: skipr.nl, rijksoverheid.nl (1), rijksoverheid (2)

Wat is een pgb? Een pgb is een geldbedrag van de overheid waarmee iemand die zorg nodig heeft deze zorg zelf kan inkopen. Het kan dan onder meer gaan om voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor de aanvraag van een pgb moet je naargelang de soort zorg zijn bij de gemeente, een zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

 

Dit vind je misschien ook interessant…

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.