skip to Main Content

VUmc MS Centrum en Nieuw Unicum

VUmc MS Centrum Amsterdam en Nieuw Unicum werken sinds kort samen. Dat doen zij zowel op het gebied van onderzoek naar cognitieve klachten als onderzoek naar diagnosticeren van slikstoornissen. Daarnaast wordt er samengewerkt bij de behandeling van mensen met een progressieve vorm van MS.

nieuws-150601-Vu-unicum-samenwerking-logoHet VUmc MS Centrum Amsterdam heeft naast uitgebreide expertise in het behandelen van mensen met MS ook veel ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, onder andere naar cognitieve stoornissen bij mensen met MS.

Bij veel van deze onderzoeken wordt gebruik gemaakt van geavanceerde MRI technieken. Stichting Nieuw Unicum in Zandvoort verleent zorg aan ruim 200 MS-patiënten met een progressief verloop van de ziekte.

Onderzoek

In het gezamenlijke onderzoek worden de cognitieve profielen van mensen met progressieve MS in kaart gebracht, gecombineerd met uitgebreid MRI-onderzoek van de onderliggende processen.

Zo wordt er gekeken naar afwijkingen in zowel de witte als de grijze stof, de mate van krimp van de hersenen en de verbindingen tussen de verschillenden hersenstructuren. Voor dit onderzoek heeft Stichting MS Research een subsidie toegekend. Dit onderzoek genereert nieuwe onderzoeksvragen en hypothesen die zullen leiden tot grootschaliger vervolgonderzoeken gericht op het begrijpen en behandelen van cognitieve stoornissen bij mensen met progressieve MS.

Daarnaast wordt er samen gewerkt door een logopediste van Nieuw Unicum en de afdelingen revalidatiegeneeskunde en neurologie van VUmc. Samen doen zij onderzoek naar het diagnosticeren van slikstoornissen, waarbij twee methoden met elkaar vergeleken worden.

Behandeling

Elke maand vindt er een spreekuur plaats in VUmc waar cliënten van Nieuw Unicum gezien worden door zowel hun behandelend arts uit het Nieuw Unicum als een neuroloog en een revalidatiearts van VUmc.

Ook patienten van VUmc, met klachten op het expertise gebied van Nieuw Unicum, kunnen op dit spreekuur gezien worden. Door deze samenwerking wordt de kennis die in VUmc en Nieuw Unicum aanwezig is gedeeld.

Bron en illustratie: VUmc MS Centrum Amsterdam

Back To Top