Voorschrijven medicijn mag ook via internet

Artsen kunnen voortaan een medicijn voorschrijven na een contact via internet, ook als ze de patiënt niet eerder persoonlijk ontmoet hebben. Er komt hiervoor een wettelijke bepaling en tot die tijd is het gewoon toegestaan. Zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

laptopMinister Kuipers (D66) laat weten het niet meer van deze tijd te vinden dat een patiënt altijd persoonlijk contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver.

“Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven, onder strikte voorwaarden. Deze mogelijkheid wil ik nu een wettelijke basis geven.”

De minister vindt dat medicijnverstrekking via internet voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de toegankelijkheid van de zorg. Tot de voorwaarden hoort onder meer dat de arts moet beschikken over actuele medicatiegegevens van de patiënt. De nieuwe beleidsregel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de artsenorganisatie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/04/11/wettelijke-basis-voorschrijven-van-medicatie-na-contact-met-de-patient-via-internet
https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/online-voorschrijven-weer-toegestaan
https://nos.nl/l/2471223

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *