Verplichte jaarlijkse looptest Fampyra verdwijnt

Vrijwel zeker verdwijnt snel de wettelijke  plicht tot een jaarlijks herhaalde looptest voor MS-patiënten die het medicijn Fampyra® gebruiken. Het Zorginstituut Nederland heeft namelijk de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op 17 oktober 2022 geadviseerd om die testeis voor een vervolgrecept te laten vervallen. Als regel neemt de minister zo’n advies over.

FampyraDoor acties van patiënten onder leiding van MS Vereniging Nederland zit het loopmiddel Fampyra (werkzame stof fampidrine) sinds september 2019 in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en daarmee in het basispakket zorgverzekeringen. Dit had Zorginstituut bij twee eerdere beoordelingen – in 2012 en 2018 – tegengehouden. Het Zorginstituut is in 2019 alleen overstag gegaan als er een zogeheten proefbehandelstrategie zou komen. Die houdt onder meer in dat neurologen minstens één keer per jaar door middel van een looptest moeten beoordelen of Fampyra bij de patiënt nog wel voldoende werkt. Na enkele jaren zou dit beleid moeten worden geëvalueerd. Dit is nu gebeurd.

Geschikt middel

MS-patiënten en neurologen zijn er al langer van overtuigd dat Fampyra een heel geschikt middel is om het loopvermogen van MS-patiënten te verbeteren. Door hun ziekte zijn sommigen van hen daarin nu ernstig beperkt. Voor patiënten van wie in de praktijk is gebleken dat hun loopvermogen door Fampyra toeneemt, hoeft dat niet steeds met een test te worden bewezen, vinden zij. Dit mede omdat die strategie het
nadeel heeft dat voor een test de behandeling met Fampyra 48 uur moet worden gestaakt. Het Zorginstituut komt nu tot eenzelfde conclusie.

In het evaluatieverslag stelt het instituut dat de jaarlijkse herhaling van de looptest als niet zinvol en mogelijk zelfs schadelijk wordt beschouwd door zowel neurologen als patiënten. Beide groepen rapporteerden klachten in de testperiode en zelfs extra risico op vallen door patiënten die voor de twee meetmomenten tijdelijk met Fampyra moesten stoppen.

Het verslag merkt voorts op dat in feite sprake is van een onnodige belasting van de zorgcapaciteit. Bovendien is in de praktijk gebleken dat geen enkele gebruiker is gestopt naar aanleiding van de jaarlijkse looptest. Er zijn alleen mensen tussentijds gestopt omdat bij hen het middel onvoldoende werkte. Overigens waren de looptests al tijdelijk opgeschort en wel mede met het oog op de coronapandemie.

Andere eisen gehandhaafd

Uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat de andere eisen voor het voorschrijven van Fampyra gehandhaafd blijven. Dat betekent dat het middel alleen beschikbaar is voor MS-patiënten van 18 jaar of ouder. Die moeten volgens een bepaalde meetmethode na een proefbehandeling met Fampyra een verbetering van minstens 20% ondervinden van hun ernstig beperkte loopvermogen.

Bronnen

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2022/10/17/evaluatie-voorwaarden-voor-de-vergoeding-van-fampridine-fampyra
https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/adviezen/2022/10/17/evaluatie-voorwaarden-voor-de-vergoeding-van-fampridine-fampyra/Evaluatie+en+herbeoordeling+nadere+voorwaarden+fampridine+%28Fampyra%29.pdf
https://msweb.nl/actueel/dossiers/fampyra-in-basispakket/looptest-fampyra-tijdelijk-uitgesteld/

Dit bericht heeft 1 reactie

  1. Toen ik Jaren terug te horen kreeg dat ik was uitbehandeld heeft mijn neuroloog het medicijn Fampyria Voorgeschreven en ondanks dat ik niet meer kan lopen is mijn situatie al tijden/jaren redelijk stabiel gebleven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *