Verhoging uitkeringen nog niet zeker

Het is nog niet zeker of en hoe de uitkeringen extra worden verhoogd in de loop van 2024, zoals de Tweede Kamer vlak voor het verkiezingsreces heeft uitgesproken. De Tweede Kamer deed dat door de rijksbegroting voor 2024 te wijzigen en onder meer het minimumloon te verhogen. Daaraan zijn de uitkeringen gekoppeld.

Uitkeringsbedragen per 1 januari iets hogerSommige daarvan zijn ook belangrijk voor mensen met MS. Intussen staat echter nog niet vast hoe de begrotingswijzigingen precies moeten worden uitgevoerd. Zo maakte staatssecretaris Marnix van Rij (CDA; Fiscaliteit en Belastingen) duidelijk tijdens een debat op 31 oktober 2023 van de Eerste Kamer.

Hij beloofde informatie over de uitvoerbaarheid van de twintig door de Tweede Kamer aangenomen wijzigingsvoorstellen voordat de Eerste Kamer toekomt aan behandeling van het Belastingplan. Dat staat voorlopig half december op de agenda. Een aantal leden van de Eerste Kamer vindt dat van een hele stapel van die voorstellen onduidelijk is wat de effecten zijn. Volgens minister Sigrid Kaag (D66; Financiën) is de uitvoerbaarheid ervan nu nog niet in zijn compleetheid te overzien.

Bronnen onder meer https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20231031/algemene_financiele_beschouwingen

Extra verhoging uitkeringen half jaar later

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.