Verbod op discriminatie wegens handicap komt in Grondwet

Binnenkort wordt discriminatie vanwege een handicap uitdrukkelijk verboden in de Grondwet. Hetzelfde geldt voor discriminatie wegens seksuele gerichtheid. De Eerste Kamer is namelijk op dinsdag 17 januari 2023 voor de tweede keer akkoord gegaan met de daarvoor benodigde wijziging van artikel 1 van de grondwet. Dat was de beslissende parlementaire ronde.

handicap inclusief
Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Eerder had – zoals bij dit soort wijzigingen noodzakelijk is – de Tweede Kamer al twee keer met meer dan twee derde meerderheid ingestemd en de Eerste Kamer één keer. Het wachten is nu nog op de handtekening van de Koning en plaatsing in de Staatscourant. De wetsherziening is het resultaat van een initiatiefwetsvoorstel vanuit de Tweede-Kamerfracties van D66, GroenLinks en PvdA.

Nu al is in artikel 1 van de Grondwet vastgelegd dat discriminatie verboden is wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of “op welke grond dan ook.” Het nieuwe, aangepaste artikel 1 gaat luiden: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

In de laatste parlementaire ronde heeft de Eerste Kamer hoofdelijk gestemd over deze wijziging. Daarbij gaven naast de aanwezige leden van D’66, Groen Links en PvdA ook die van de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie hun vóór-stem, alsmede de SP, Partij voor de Dieren, 50Plus, Fractie-Otten en de OSF. De SGP, PVV, Forum voor Democratie, Fractie-Nanninga en Fractie-Frentrop stemden tegen.

Historisch nieuws

“Het toevoegen van de grondslag handicap aan artikel 1 is historisch nieuws,” zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), tegen NU.nl. Ieder(in) is een koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Ook MS Vereniging Nederland is er lid van. Volgens mevrouw Soffer krijgt de overheid een extra opdracht om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken, niet
alleen in de wetgeving, maar ook in de praktijk. Zij meent dat dit hard nodig is, omdat mensen met een beperking nog dagelijks te maken hebben met discriminatie en uitsluiting “Zo ervaren mensen met een handicap moeite met het vinden van passend werk.”

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/17/non-discriminatiegronden-grondwet-uitgebreid-met-handicap-en-seksuele-gerichtheid

https://www.nu.nl/politiek/6247231/verbod-op-discriminatie-lhbtiq-en-en-mensen-met-beperking-komt-in-grondwet.html

https://nos.nl/l/2460196

Handicap in Grondwet – nog 2 rondes

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *