Vaak foute registratie van allergie in patiëntendossier

Van veel mensen staat ten onrechte bij een arts genoteerd dat zij een allergie hebben voor een bepaald medicijn. Zo blijkt uit een eerste voorlopig onderzoek – een zogeheten ‘pilot’ – van medici, verbonden aan het Brabantse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) met vestigingen in Tilburg en Waalwijk.

allergie, ziektekiem
Afbeelding van Pixabay

In de dossiers van daar opgenomen patiënten bleek bij 10-20% een medicijnallergie vermeld, meestal een overgevoeligheid voor een antibioticum. Nader onderzoek leerde echter dat die aantekening in ongeveer vier van de vijf gevallen niet correct was.

Die voorlopige conclusie stoelt op gegevens van bijna 300 patiënten bij twee huisartsen in Kaatsheuvel en Dongen. De incorrecte allergie-vermelding is inmiddels uit het patiëntendossier verwijderd. Naar aanleiding van de resultaten van het eerste onderzoek wordt de studie nu uitgebreid naar 20 huisartsenpraktijken in Midden en Oost-Brabant.

De onderzoekers denken dat de verkeerde registratie bij de huisartsen komt doordat het vroeger niet mogelijk was om een reactie op medicijnen goed vast te leggen in het dossier. Daarbij is waarschijnlijk vaak een bijwerking als een allergie geregistreerd. Een andere verklaring is dat de aantekening achterhaald is. Soms staat bij een patiënt al vanaf de kinderjaren ‘allergie’ vermeld, terwijl die daar intussen ‘overheen is gegroeid.’ Een verkeerde registratie van allergie voor een antibioticum kan gevolgen hebben voor de behandeling van een patiënt. Daarom is het belangrijk die fout te corrigeren.

Verschil tussen allergie en bijwerking

Voor de duidelijkheid: een allergie is iets anders dan een bijwerking. Een bijwerking is een effect van een medicijn dat niet helpt voor de kwaal waarvoor het medicijn is voorgeschreven, bijvoorbeeld slaperigheid bij pijnmedicatie. In de bijsluiter bij medicijnen staat welke bijwerkingen een medicijn heeft en hoe vaak die voorkomen. Sommige bijwerkingen krijgt vrijwel iedereen die het middel gebruikt, andere komen maar sporadisch voor.

Ook heeft niet iedereen evenveel last van een bijwerking. Ook de medicijnen die mensen met MS gebruiken, kennen allerhande bijwerkingen. Bijvoorbeeld ijzersmaak en slapeloosheid bij een prednisonkuur. Of slaperigheid bij sommige spasmeremmers. Ook MS-remmers hebben veel bijwerkingen.

Bij een allergie is iemand overgevoelig voor een bepaalde stof, een allergeen. Ben je allergisch en kom je met een allergeen in aanraking, dan krijg je een allergische reactie. Dat is een overdreven afweerreactie van het lichaam. Meestal ontstaan allergische klachten direct na het contact met een allergeen, soms komt de allergische reactie pas na uren. Bekend is de heftige reactie die sommige mensen na een wespensteek krijgen en als gevolg van pollen ofwel hooikoorts. Allergie en bijwerking zijn dus twee verschillende dingen. Daarom moeten ze in het patiëntendossier nauwkeurig worden vermeld, zodat de arts passende medicatie kan voorschrijven.

Nadelige gevolgen

Een onterechte aantekening van een antibioticumallergie kan nadelige gevolgen hebben. ‘De patiënt krijgt daardoor vaker breedspectrumantibiotica toegediend. Dat geeft meer bijwerkingen en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van resistentie voor antibiotica’, aldus Marvin Berrevoets, internist-infectioloog en betrokken bij het onderzoek van het ETZ. Uit dit voorlopige onderzoek blijkt in elk geval dat het verstandig is eens bij je huisarts na te gaan wat er in jouw dossier vermeld staat over bijwerkingen en allergieën.

Bronnen

https://www.etz.nl/Over-ETZ/Nieuws/2023/02/Studie-onterechte-diagnose-penicilline-allergie
https://www.thuisarts.nl/nieuws/bijwerkingen-medicijnen
https://www.maasstadziekenhuis.nl/media/13826/02474-nl-geneesmiddelen-overgevoeligheid-vakgroep-allergologie.pdf
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/melding-medicijnallergie-vaak-onterecht-blijkt-uit-pilotstudie-in-eerste-lijn

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *