Uitwerking zorgakkoord nog onduidelijk

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is door een groot aantal betrokken partijen ondertekend. Daaronder ook de Patiëntenfederatie Nederland, waar MS Vereniging Nederland lid van is. Wat MS-patiëntenprecies gaan merken van dat zorgakkoord, hangt van de uitwerking af.

zorgakkoordHet IZA regelt de inrichting en betaling van de zorg voor de komende vier jaar. Het is een overeenkomst tussen de minister van Volksgezondheid en alle betrokkenen in de zorg: zorgverleners, zorgverzekeringen, ziekenhuizen en particuliere klinieken.

Doel van het IZA is de zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van de zorg te waarborgen. De kosten lopen namelijk hard op, omdat de zorg steeds meer geld vraagt. Mensen worden ouder en dus is er meer zorg nodig. Ook komen er steeds meer nieuwe, dure technieken en medicijnen die veel geld kosten.

Zware druk

Aan de andere kant kampt de zorg met een groot personeelstekort. Daardoor en door de grote administratieve lasten staan de mensen die er werken onder zware druk en kunnen ze minder tijd besteden aan de werkelijke zorg. Ook zijn er lange wachtlijsten, waardoor mensen de zorg die ze nodig hebben niet altijd op tijd krijgen. Het akkoord richt zich op betere samenwerking en efficiënter werken. Meer geld is naar de mening van de minister niet het allerbelangrijkste.

Concrete plannen

Wat ga je nu als mens met MS in de praktijk van het zorgakkoord merken? Dat is nog niet te zeggen omdat nog veel moet worden uitgewerkt. Wie interesse heeft: Het hele zorgakkoord (122 pagina’s) staat op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Enkele vrij concrete plannen uit het akkoord zijn:

  • Beperking vrije artsenkeuze;
  • Meer werk naar de zogenoemde eerste lijn, zoals huisarts en wijkverpleging;
  • Geen vergoeding meer van onbewezen behandelingen. Welke dat precies zijn, is nog niet
    bekend;
  • Vaker online in plaats van fysiek contact met de hulpverlening;
  • Specialisatie in ziekenhuizen. Dat betekent dat je niet meer in ieder ziekenhuis terecht kunt
    voor elke behandeling.

Twijfels

De huisartsen zijn de enige partij die het zorgakkoord niet heeft getekend. Ze hebben geen vertrouwen dat zorgverzekeraars en toezichthouder NZa zich zullen houden aan de afspraken uit het akkoord. Dat is ingegeven door de ervaring na eerdere akkoorden voor de huisartsenzorg. Daarom nemen de huisartsen nu een ‘nee, tenzij’-standpunt in. Dat betekent dat zij het akkoord alleen zullen tekenen als de voorwaarden binnen drie maanden concreet worden ingevuld. Daarover wordt beslist op de landelijke ledenvergadering van de huisartsen in december.

Wel akkoord, zij het na enige aarzeling, ging Actiz, de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties. Met bijna 500.000 medewerkers verzorgen en verplegen die organisaties ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken.

Niet alle zorgverzekeraars zijn blij met wat er in het akkoord staat. Zo is zorgverzekeraar DSW ertegen dat de vrije artsenkeuze wordt beperkt. DSW vreest dat regionale ziekenhuizen hierdoor zullen verdwijnen en dat alleen rijke mensen nog zelf hun behandelaar zullen kunnen kiezen.

Iedereen moet tekenen

Het Integraal Zorgakkoord kan alleen werken als iedereen het ondertekent, schrijft minister Ernst Kuipers (D66) van Volksgezondheid op 8 september in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken ten aanzien van het akkoord. Zolang dat niet het geval is, kan het akkoord niet volledig worden uitgevoerd.

Bronnen

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/huisartsen-zeggen-nee-tenzij-tegen-zorgakkoord.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/zorg-en-gezondheid
https://www.actiz.nl/actiz-reactie-op-prinsjesdag-kabinet-trek-de-lonen-de-zorg-gelijk
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/09/16/verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord
https://www.actiz.nl/actiz-steunt-alsnog-integraal-zorgakkoord
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/12/integraal-zorgakkoord-belangrijke-stap-naar-passende-zorg
https://www.lhv.nl/opkomen-voor-uw-belangen/integraal-zorgakkoord/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.