Uitkeringssysteem arbeidsongeschiktheid totaal vastgelopen

Het uitkeringssysteem voor arbeidsongeschikten op basis van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) is afgelopen jaar compleet vastgelopen. Zo oordeelt de Algemene Rekenkamer, de financiële toezichthouder van de overheid.

Een verontrustende boodschap voor mensen die, vanwege hun gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheid, van deze wetten afhankelijk zijn. Onder hen tal van mensen met MS.

De conclusie van de Algemene Rekenkamer is onderdeel van de jaarrapportage over 2022, die de rijkscontroleurs woensdag 17 mei 2023 hebben uitgebracht aan de Tweede Kamer.

Uit die rapportage blijkt dat de problemen met de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen vooral te maken hebben met het al jaren bestaande grote tekort aan verzekeringsartsen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het rapport meldt dat eind 2022 ruim 17.000 mensen gemiddeld 18 weken in de wacht stonden voor een beoordeling voor een WIA- of een Wajong-uitkering.

Daarnaast wachtten er nog eens 20.000 mensen gemiddeld een half jaar op een herbeoordeling. UWV had vorig jaar bovendien een achterstand van ruim 18.000 beoordelingen bij mensen die in de Ziektewet zaten en mogelijk op korte termijn arbeidsongeschikt zouden moeten worden verklaard.

Omdat mensen niet op tijd konden worden beoordeeld, heeft het UWV afgelopen jaar 22.500 mensen een voorschot uitgekeerd, zodat zij niet zonder geld zouden komen te zitten. De waarnemend president van de Algemene Rekenkamer Ewout Irrgang – voormalig kamerlid van de SP – drong er bij de Tweede Kamer en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op aan maatregelen te nemen.

Ook kritiek op VWS

Irrgang had ook veel kritiek op het financiële beheer van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Volgens hem is er sprake van structurele zwakheden in het financieel beheer van dit ministerie. Maar ook bij zeker tien andere ministeries gaat het financieel nog niet goed.

Zijn conclusie is dan ook dat de rijksoverheid onvoldoende bestand is tegen mogelijke nieuwe crises. De Rekenkamer vergelijkt dat met een dijkdoorbraak: “Het water mag weggepompt zijn en de meeste gaten gedicht, daarmee is de dijk zelf nog niet versterkt.”

Bronnen

https://www.rekenkamer.nl/
https://nos.nl/artikel/2475442-uitgaven-rijk-nog-niet-crisisbestendig-zegt-rekenkamer

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.