5 Tips voor aanvragen hulpmiddelen

5 Tips voor aanvragen hulpmiddelenZo lang mogelijk zelfstandig leven, wie wil dat nou niet? Hulpmiddelen spelen daarbij een belangrijke rol.  Allerlei middelen zijn verkrijgbaar, van rolstoel tot scootmobiel, van incontinentie- tot stomamateriaal. Helaas verloopt het aanvraagproces van hulpmiddelen niet altijd doeltreffend en vlot. Vooral niet bij een complexe hulpvraag. Het trage proces levert in de praktijk vaak vervelende problemen op…

Het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen moet sneller en correcter. Om daar een bijdrage aan te leveren, heeft Ieder(in) een brochure ontwikkeld met adviezen en tips voor iedereen die bij de aanvraag betrokken is. Dat is bijvoorbeeld de Wmo-consulent, die de aanvraag voor de gemeente beoordeelt, maar ook behandelaren en (revalidatie-)artsen, die advies geven over voorzieningen. En natuurlijk de aanvrager zelf!

1. Overleg met de behandelaar

Welk hulpmiddel past bij mij? Wmo-consulenten kunnen daarbij helpen. Maar overleggen met een arts of behandelaar is nog beter. Zij weten uit ervaring vaak precies welke voorziening het beste past bij jouw situatie.

2. Vraag hulpmiddelen tijdig aan

Neem zo snel mogelijk contact op met de gemeente als je het idee hebt dat je een hulpmiddel nodig hebt. Sommige voorzieningen hebben namelijk een langere levertijd of zijn niet snel geregeld. De gemeente is dan bovendien alvast op de hoogte van de aanvaag. Doe bij voorkeur een schriftelijke melding. Als het goed is, stuurt de gemeente binnen drie dagen een bevestiging terug.

3. Bereid het gesprek goed voor

De gemeente voert, naar aanleiding van de aanvraag, een ‘keukentafelgesprek’ met jou. Daarin komen onder meer jouw situatie, mogelijke hulpmiddelen en ondersteuning aan bod. Het is fijn als er nog iemand bij het gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld een familielid of onafhankelijke cliëntondersteuner. En: maak vooraf een persoonlijk plan. Beschrijf daarin wat je kan, belangrijk vindt, enz. Het plan zorgt voor zelfvertrouwen. De brochure van Ieder(in) is verder handig om het gesprek met de gemeente aan te gaan. Hoe is het hulpmiddelenbeleid bijvoorbeeld geregeld?

4. Zoek eventueel verdere ondersteuning

Loopt het aanvraagproces toch vast? Is de aanvraag voor vergoeding van een hulpmiddel afgewezen? Of heb je een gevoel van ontevredenheid? Dan biedt het Juiste Loket mogelijk uitkomst. Dat loket valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en beantwoordt vragen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar niet (meer) weten waar zij terecht kunnen.

5. Praat met elkaar

De belangrijkste tip uit de brochure is gericht aan alle partijen: blijf in gesprek en ga de samenwerking aan. Alleen dan komt er tijdig een passende oplossing!

De brochure van Ieder(in) is tot stand gekomen in samenwerking met Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, NVDG en VNG. De input voor de brochure is afkomstig van gesprekken met Wmo-consulenten, revalidatieartsen, patiënten en patiëntenverenigingen. Je kunt deze brochure hieronder downloaden.

Download

Brochure Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.