Steeds meer criminelen werkzaam in de zorg

Steeds meer zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), die in de jeugdzorg of gehandicaptenzorg werken, hebben een criminele achtergrond. In een interview met RTL Nieuws maakt burgemeester René Verhulst (CDA) van Ede zich grote zorgen hierover.

De burgemeester liet een onderzoek uitvoeren door het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Oost-Nederland. Daaruit blijkt dat een flink deel van de onderzochte zzp’ers in de zorg eerder veroordeeld is voor misdrijven.

In totaal vonden de onderzoekers 192 veroordelingen bij 28 van de 87 onderzochte zzp’ers, voor misdrijven als witwassen, zware mishandeling, bedreiging, drugshandel en een zedendelict.

Fraude in de zorg is overigens al langer een punt van aandacht. Zo meldde RTL in 2022 dat zorgdiploma’s eenvoudig via internet zijn te bestellen, met alle gevaren van dien, zoals mensen die zonder diploma injecties geven of medicijnen toedienen. Omdat zorgmedewerkers schaars zijn, wordt veel gebruikgemaakt van zzp’ers. Die krijgen meer betaald dan medewerkers in loondienst en kunnen net zoveel uren maken als ze maar willen.

De zzp’er in de zorg kan kennelijk makkelijke een criminele achtergrond verhullen, omdat de controle op integriteit van de persoon vaak achterwege blijft bij sollicitatie en de sollicitant niet wordt gescreend. Zou een bewijs van goed gedrag zijn gevraagd, dan zou een crimineel verleden aan het licht moeten komen. Maar doordat er mensen zijn die dit soort documenten namaken, kunnen criminelen vaak toch het zorgnetwerk binnenglippen.

Alibi

Wat makkelijk is voor hen, is dat zorg op alle tijden van de dag gegeven moet worden en op verschillende plaatsen. Dat levert een moeilijk te controleren alibi op. Vooral mensen met een zogeheten persoonsgebonden budget (pgb) in de zorg – onder wie veel mensen met MS – lopen blijkens het onderzoek kans te maken te krijgen met foute personen.

Controlelijstje

Maar hoe ontdek je of iemand niet te vertrouwen is, ondeskundig of een crimineel verleden heeft? Daarvoor is het zinvol een controlelijstje te hebben. Een paar suggesties hiervoor:

  • Vraag om referenties en controleer die op juistheid. Bel de referentie en vraag door. Wees niet tevreden met: “Heel aardig. Een lieve dame”, maar vraag wat de persoon precies gedaan heeft en wie de patiënt was.
  • Vraag de werknemer om een officiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en controleer de echtheid van het document. Vraag daarvoor een identiteitsbewijs, om naam, adres, woonplaats en geboortedatum te controleren.
  • Verifieer zo nodig of de persoon voorkomt in het officiële register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), om te kijken of deze de aangeboden zorg mag verlenen en beschikt over de juiste diploma’s.
  • Heb je iemand in dienst via een uitzendbureau: controleer dan ook het bureau, want ook dat kan een twijfelachtige onderneming zijn.
  • Ga na of het bedrag dat de zzp’er vraagt niet extreem is in vergelijking met anderen die dezelfde dienst bieden. Fraudeurs blijken namelijk extreem hoge vergoedingen te vragen.

Bronnen

https://www.skipr.nl/nieuws/criminelen-gebruiken-zorg-als-dekmantel/
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5382871/criminelen-gebruiken-de-zorg-als-dekmantel
https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5380612/bijna-6000-aanbieders-pgb-zorg-met-strafblad
https://www.venvn.nl/registers/kwaliteitsregister/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033181/2012-07-12

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *