Kabinet wil stapeling zorgkosten tegengaan

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) kost vanaf 2019 €17,50 per vier weken en de vermogensinkomensbijtelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt verlaagd van 8% naar 4%.

stapeling zorgkosten tegen gaanDeze maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten.

Stapeling zorgkosten voorkomen

Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op of moeten bijbetalen voor geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per maand.

Het kabinet neemt daarom een reeks maatregelen om voor iedereen zorg en ondersteuning die zij nodig hebben beschikbaar te houden en betaalbaar te maken, zoals het abonnementstarief voor de Wmo en verlaging van de vermogensinkomensbijtelling voor de Wlz. De maatregelen moeten begin 2019 van kracht worden.

Het kabinet heeft ook besloten het eigen risico voor de zorgverzekering te bevriezen en de bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen te maximeren.

Abonnementstarief

Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo gaan huishoudens die gebruik maken van een Wmo-voorziening een vast tarief van €17,50 per vier weken betalen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.

Gemeenten mogen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen, bijvoorbeeld als er sprake is van mantelzorg of voor huishoudens met een minimuminkomen. Het tarief maakt de uitvoeringspraktijk veel eenvoudiger.

Vermogensinkomensbijtelling langdurige zorg

Om de zorgkosten te beperken wordt vanaf 2019 de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz gehalveerd van 8% naar 4% van het vermogen. Hierdoor hoeven mensen, met name ouderen in verpleeghuizen, minder op hun vermogen in te teren.

Bron: Ministerie van VWS

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.