Stamcelinstituut Eindhoven krijgt 22 onvoldoendes

Het Stamcelinstituut in Eindhoven heeft als ‘zorgaanbieder’ 22 onvoldoendes gekregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is voor dit soort instellingen de landelijke toezichthouder. De IGJ heeft haar kritische rapport hierover gepubliceerd op 24 december 2020.

 

In augustus had de Medische Adviescommissie (MAc) van MS Vereniging Nederland al de route via het Stamcelinstituut in Eindhoven afgekeurd. En wel omdat het niet ging om de bewezen succesvolle  autologe Hematopoietische Stamceltransplantatie (aHSCT), met gebruikmaking van eigen stamcellen, maar om toepassing van zogeheten mesenchymale stamcellen – van de navelstreng – van donoren. Dit en de gebruikte methode verklaarde MS Vereniging Nederland “onveilig en niet bewezen effectief”.

Op grond daarvan heeft het instituut toen zijn bemiddeling voor MS-patiënten opgeschort (zie Nieuws). Naar nu dus blijkt is het Eindhovense instituut ook voor andere ziekten en gebreken niet aan te bevelen.

Na een onaangekondigd bezoek van de inspectie half september, rapporteert deze namelijk dat het Stamcelinstituut op dat moment “op 22 van de 25 getoetste onderwerpen in onvoldoende mate aan de voorwaarde voor goede zorg voldeed. De zorgaanbieder dient verbetermaatregelen te nemen om de tekortkomingen te herstellen”. De eis is, dat het Stamcelinstituut dit herstel zelf aantoont en wel vóór 9 maart 2021.

‘Bemiddelingsbureau’

Het Stamcelinstituut behandelt niet zelf, maar verwijst mensen naar twee klinieken in Mexico en Costa Rica. Het instituut noemt zichzelf een ‘bemiddelingsbureau’. De IGJ gaat daar niet in mee en wijst erop dat het zorginstituut voor die klinieken als geautoriseerd facilitator onder meer “de intake verzorgt, de medische informatie verzamelt en de gegevens controleert” en daarmee op basis van de bestaande wet- en regelgeving ‘zorgaanbieder’ is. Het gaat overigens om onverzekerde zorg.

De inspectie heeft de overeenkomsten met de Midden-Amerikaanse stamcellenklinieken ingezien. In die overeenkomsten staat “dat het Stamcelinstituut de rol heeft om stamceltransplantatie in Nederland en België te promoten en om Nederlandse en Belgische patiënten te rekruteren en zorg te faciliteren”.

De IGJ constateert dat dit trouwens ten tijde van de inspectie in totaal vier keer was gebeurd en alleen met de stamcelkliniek Cryovida in Mexico.
Waar het ten tijde van de inspectie onder meer aan ontbrak was “intern toezicht, een klachten- en geschillenregeling, een regeling voor calamiteiten, goede protocollen, goede dossiervorming en 7 × 24 uur bereikbaarheid”. Daarnaast eist de inspectie algehele verbetering van de kwaliteit van zorg. De stamcelbehandelingen zelf zijn door de inspectie niet beoordeeld.

In een reactie schrijft het Stamcelinstituut de IGJ “alle onderdelen die benoemd zijn in het rapport te zullen doorvoeren”.

Spanje

In het IGJ-rapport staat dat het Stamcelinstituut uitsluitend beschikt over een gehuurde kantoorruimte van 18 vierkante meter en werkt onder de handelsnaam Medici Match International BV. De inspectie verwacht van het instituut dat het een medisch eindverantwoordelijke aanstelt.

Weliswaar stond op de website van het instituut een medisch directeur vermeld – de Belgische arts dr. Peter Aelbrecht – maar die is volgens het IGJ niet anders te beschouwen dan een adviseur. Al blijkt uit het rapport dat hij in die rol videogesprekken heeft gehad met patiënten en verwijsbrieven regelde.

Aelbrecht heeft de Belgische nationaliteit, staat ingeschreven in het Nederlandse register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en woont en werkt kennelijk in Spanje. Zijn vermelding op de site van het Stamcelinstituut is na het bezoek van de inspectie verwijderd.

Opmerkelijk in het inspectierapport is de mededeling dat de bestuurder van het instituut heeft aangegeven binnen twee maanden te willen gaan “samenwerken met een Europese kliniek in Spanje”. Daarbij zou het gaan om de kliniek waar dr. Peter Aelbrecht eigenaar van is.

Bronnen: onder meer Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Zie Rapport Inspectie), het Eindhovens Dagblad, MSweb en MS Vereniging Nederland; 24 december 2020,

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *