Meer aandacht hoe je slecht slapen kunt voorkomen

Slecht slapen is van invloed op de gezondheid. Te kort of juist te lang slapen bij volwassenen verhoogt het risico op ziektes als obesitas, diabetes, depressie en beroerte en kan het dagelijks functioneren belemmeren.

Slecht slapenSlechte slaap kan bovendien leiden tot hoge economische en maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld door verzuim en verminderde schoolprestaties. Meer aandacht voor preventie van slaapproblemen is daarom van belang.

Slaapproblemen voorkomen

Uit een strategische verkenning van het Trimbos-instituut, RIVM en Hersenstichting blijkt dat in Nederland zowel een gebrek aan kennis als te weinig aandacht is voor de preventie van slaapproblemen.

Voor slaapstoornissen is wel meer aanbod en kennis. Slaapvoorlichting, richtlijnen voor een goede slaap en gedragsinterventies zijn mogelijke aanknopingspunten voor preventie.

Aandachtspunten daarbij zijn:

  • bewustwording bevorderen van het belang van gezonde slaap;
  • verhogen kennis over de samenhang tussen slaap en gezondheid;
  • preventieve interventies ontwikkelen en evalueren.

Slechte slaap en risicogroepen

In de strategische verkenning is goede en gezonde slaap gedefinieerd als voldoende uren slaap van goede kwaliteit. Met slechte slaap wordt te weinig of teveel slaap en slaap van slechte kwaliteit bedoeld.

Goed slapen bleek bij een deel van de bevolking een probleem te zijn. Er zijn verschillende risicogroepen voor slecht slapen: vrouwen, pubers/jongvolwassenen, ouderen, lager opgeleiden en Nederlanders met een migratie-achtergrond. De gevolgen van slecht slapen en kennis over preventiemogelijkheden zijn nu op een rij gezet in opdracht van het ministerie van VWS.

Uitgave: ‘Slechte slaap: een probleem voor de volksgezondheid?’ door: Trimbos-instituut, RIVM en Hersenstichting

Bron: www.rivm.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.