Schade aan hulpmiddel nog vaak onverzekerd

Wie op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een hulpmiddel in bruikleen heeft van de gemeente zoals een scootmobiel of een rolstoel, is normaal gesproken altijd verzekerd voor aan anderen toegebrachte schade met het hulpmiddel. Maar als je zelf schade aan het hulpmiddel veroorzaakt, zijn de meeste gemeentes daar niet voor verzekerd.

Op de site van patiëntenorganisatie Ieder(in) – waarvan ook MS Vereniging Nederland lid is – wordt aan dit onderwerp aandacht besteed. Dit naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Kassa op 15 januari 2022.
Daarin waren twee gebruikers te zien die een hoge rekening hadden gekregen voor schade aan hun hulpmiddel.

Gemeenten verzekeren een WMO-hulpmiddel altijd tegen schade die je met het hulpmiddel aan anderen toebrengt. Bijvoorbeeld als je met je rolstoel tegen een auto oprijdt.
Dat is de WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid). Maar als het hulpmiddel schade oploopt door eigen toedoen is dat meestal niet verzekerd. Daarvoor moet je een ‘casco’-verzekering hebben.

Maar probleem is dat je zo’n verzekering als regel niet zelf kunt afsluiten omdat jij niet de eigenaar bent van het voertuig. Ieder(in) vindt dat de gemeenten daarvoor moeten gaan zorgen. Bij sommige gemeenten kan dat al. De gemeente sluit dan de verzekering af en de gebruiker betaalt de premie.

Praktijk valt soms mee

Het is niet altijd kommer en kwel, in de praktijk valt het soms mee. Twee leveranciers van hulpmiddelen, Kerstens en Welzorg, zeggen namelijk allebei geen rekening te sturen als het een ongeluk is waar de gebruiker niets aan kon doen. Al is dat natuurlijk een vaag begrip. Alleen schade door oneigenlijk gebruik of door opzet wordt in rekening gebracht.

Oneigenlijk gebruik houdt in dat je iets anders met het hulpmiddel doet dan waarvoor het bedoeld is. Opzet is onvoorzichtigheid, niet zuinig of onverantwoordelijk gedrag.

In het filmpje bij Kassa was een jongeman het ijs opgegaan met zijn elektrisch aangedreven rolstoel. Hij zakte erdoorheen en toen deed de rolstoel het niet meer. Zowel Kerstens als Welzorg vinden dat de jongen onverantwoordelijk is geweest, opzet dus.

Een ander filmpje ging over een mevrouw die achteruit de autolift op wilde rijden, maar de lift was gezakt. Daardoor viel zij achterover op straat. De rekening voor de schade aan de rolstoel is uiteindelijk kwijtgescholden.

Bronnen:

https://iederin.nl/in-de-media-onverzekerde-hulpmiddelen-jagen-gebruikers-op-kosten/
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/gemeente-niet-verzekerd-voor-reparatie-aan-hulpmiddelen
https://supportmagazine.nl/gemeente-niet-verzekerd-voor-schade-aan-hulpmiddelen/

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *