Rem op peperdure medicijnen treft nog geen mensen met MS

De rem die minister Ernst Kuipers (D66; Volksgezondheid, Welzijn en Sport; VWS) wil zetten op het toelaten van peperdure medicijnen heeft voorlopig waarschijnlijk nog geen consequenties voor mensen met MS. Dat zegt desgevraagd dr. Elske Hoitsma, voorzitter van de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN). Eerder verlengt het de doorlooptijd van de huidige vergoedingspakketten, denkt zij. Dr. Hoitsma voegt er wel aan toe het “heel aannemelijk” te vinden dat het door de minister voorziene prijsplafond voor de aanschaf van medicijnen in de toekomst ook voor dure MS-middelen gaat gelden.

Kamerbrief

Over dure medicijnen heeft minister Kuipers op 24 januari 2023 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt dat hij van nieuwe en vaak heel dure medicijnen ondanks de bewezen effectiviteit steeds apart wil bezien of die automatisch moeten worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Nu al geldt daarvoor een zogenoemde ‘sluis’. Die houdt in dat medicijnen niet automatisch vergoed worden als de verwachte totale jaarkosten van een bepaald medicijngebruik oplopen tot € 40 miljoen of meer. Per 1 juli 2023 verlaagt minister Kuipers deze grens naar € 20 miljoen of meer.

Afzonderlijke beoordeling

Minister Kuipers vindt dat voor dure geneesmiddelen steeds een afzonderlijke beoordeling nodig is en dat vervolgens met de fabrikant moet worden onderhandeld over de prijs. Pas als er dan overeenstemming is bereikt kan het middel uit de sluis en in het basispakket. Hij wil hiermee voorkomen dat de zorgpremie in de komende jaren hard gaat stijgen. De minister voegt er in de Kamerbrief aan toe dat het aanpassen van de sluiscriteria een belangrijke stap is om innovatieve geneesmiddelen beschikbaar te houden voor de patiënten die hier baat bij hebben. Tegelijkertijd is het nodig om te voorkomen dat geneesmiddelen alleen maar duurder worden.

Zorgakkoord

Dit spoort met het onlangs afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA). Daarin hebben diverse zorgpartijen onder meer afgesproken ervoor te ijveren dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft. Het IZA is een overeenkomst tussen de minister van VWS en alle betrokkenen in de zorg: zorgverleners, zorgverzekeringen, ziekenhuizen en particuliere klinieken. Het akkoord regelt de inrichting en betaling van de zorg tot en met 2026.

Een van de ondertekenaars van het IZA is de Patiëntenfederatie Nederland, waar MS Vereniging Nederland lid van is. Op 24 januari 2023 heeft ook de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) besloten haar voorbehoud te laten varen en het akkoord mee te ondertekenen.

Zorg om medicijntekort

Overigens zou het Nederlandse prijsbeleid er mede toe kunnen leiden dat er schaarste ontstaat aan medicijnen bij de apothekers. Zij constateren dat buitenlandse fabrikanten de wat duurdere medicijnen of grondstoffen daarvan kennelijk eerder willen verkopen aan landen die er meer voor willen betalen. De apothekersorganisatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) heeft die zorg op 23 januari 2023 verwoord in een brief aan minister Kuipers.

Die brief is meeondertekend door de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Nederlands Huisartsengenootschap, de Nederlandse vereniging van Ziekenhuisapothekers en de Patiëntenfederatie. Ze schrijven dat de tekorten in enkele gevallen al hebben geleid tot schrijnende situaties waarin bijvoorbeeld alleen de meest ernstige patiënten konden worden behandeld met de nog beschikbare verpakkingen van het geneesmiddel.

Extra zorgelijk vinden de organisaties de afhankelijkheid van de productie van geneesmiddelen in Azië, met name India en China. Samen vragen zij de minister maatregelen te treffen voor een duurzame ontwikkeling, productie en distributie van grondstoffen en geneesmiddelen in Nederland en Europa, onder regie van het
ministerie van VWS.

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/24/meer-prijsonderhandelingen-over-nieuwe-dure-geneesmiddelen

https://www.lhv.nl/nieuws/lhv-besluit-om-zorgakkoord-alsnog-te-tekenen/https://msweb.nl/actueel/nieuws/uitwerking-zorgakkoord-nog-onduidelijk/

https://www.knmp.nl/dossiers/geneesmiddelentekorten/oorzaken-geneesmiddelentekorten

https://www.apotheek.nl/zorg-van-de-apotheker/medicijnen-actualiteit/medicijntekorten#waarom-niet-beschikbaar?https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/kuipers-moet-regie-nemen-om-medicijntekorten-tegen-te-gaan

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *