Novartis presenteert Ofatumumab op ECTRIMS

Ofatumumab, een B-celtherapie ontwikkelt door Novartis, laat bemoedigende resultaten zien zoals het verlagen van het terugvalpercentage en optreden van actieve hersenletsels bij mensen met RRMS die deelnamen aan het ASCLEPIOS-onderzoek.

Novartis presenteert Ofatumumab op ECTRIMSVolgens Stephen Hauser, die de onderzoeksgegevens vorige maand presenteerde op het ECTRIMS Congres, rechtvaardigen deze resultaten een verdere verkenning van de effecten van  Ofatumumab op korte en lange termijn.

B-celtherapieën, waaronder de goedgekeurde MS-therapie Ocrevus (ocrelizumab, van Roche ) en Rituximab (off-label gebruikt) worden nog steeds gezien als veelbelovende strategieën voor de behandeling van MS.

De inspanningen zijn gericht op zogenaamde anti-CD20-therapieën – antilichamen die op een specifiek eiwit (CD20 op het oppervlak van B-cellen) aanwezig zijn. Deze cellen richten zich op vernietiging en resulteren in uitputting van B-cellen.

Ofatumumab is zo’n antilichaam en kan een zeer effectieve en gemakkelijkere optie voor patiënten zijn, omdat het wordt toegediend via een injectie onder de huid die thuis kan worden uitgevoerd.

Maandelijkse injecties van ofatumumab bleken superieur aan Aubagio (teriflunomide) pillen voor de behandeling van zowel relapsing-remitting multiple sclerose  (RRMS) als actieve  secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS) in de fase 3 ASCLEPIOS I- en II-onderzoeken ( NCT02792218 ; NCT02792231 ). De therapie leidde tot een afname van het recidiefpercentage met meer dan 50% en meer dan 90% vermindering van actieve hersenletsels, vergeleken met Aubagio.

“Ik denk dat de voordelen op drie gebieden geweldig zijn,”  zei Hauser vandaag in een interview met Multiple Sclerosis News .

Dr. Stephen Hauser
Dr. Stephen Hauser in zijn kantoor op de Universiteit van California, San Francisco.

“Ofatumumab sluit nieuwe focale inflammatoire activiteit bijna volledig af. Het vermindert de terugvalonafhankelijke progressie van invaliditeit, en althans in de klinische onderzoeksgegevens tot op heden heeft het een zeer gunstig veiligheidsprofiel. Ik ben van mening dat clinici het gebruik van zeer effectieve therapie met een middel als ofatumumab heel vroeg in het ziekteverloop moeten overwegen, “zei Hauser, professor in de neurologie en directeur van de Weill Institute van de Universiteit van Californië, San Francisco (UCSF). voor neurowetenschappen .

Met een onderzoeksfocus op de genetische basis, immuunmechanismen en behandeling van MS, heeft Hauser een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van B-celtherapieën voor MS. Hij was betrokken bij de vroege onderzoeken en klinische proeven die uiteindelijk hebben geleid tot de goedkeuring van Ocrevus in 2017 in de VS.

“In de ofatumumab-onderzoeken waren er ook enkele patiënten die verbeterden ten opzichte van de uitgangswaarde [start van de studie]”, zei hij. Dit is echter waarschijnlijk “een gevolg van het inherente reparatiemechanisme van het lichaam dat wordt losgelaten wanneer ziekteactiviteit wordt uitgeschakeld, in plaats van een direct regeneratief effect van ofatumumab.” Maar, voegt hij eraan toe, de exacte reden voor deze verbetering is nog steeds niet bekend en zal verder worden bestudeerd.

Ondanks de indrukwekkende resultaten die de werkzaamheid van ofatumumab in de onderzoeken begunstigden, waren de effecten op de bevestigde handicap van zes maanden niet statistisch significant in vergelijking met Aubagio.

Hauser gelooft dat een langere monitoringperiode nodig kan zijn. “Er was een sterke trend die de voorkeur gaf aan een gunstig effect van ofatumumab versus [Aubagio], en ik zou voorspellen dat bij grotere aantallen patiënten of een langere follow-up … deze sterke trends statistisch significant zouden worden.”

Ofatumumab versus Ocrevus en rituximab

De veelbelovende resultaten van Ofatumumab in de ASCLEPIOS-onderzoeken roepen vragen op over de voordelen ervan in vergelijking met andere anti-CD20 B-celtherapieën zoals Ocrevus en Rituximab, maar er zijn nog geen afzonderlijke studies met deze therapieën gedaan.

De beslissing om Ofatumumab te vergelijken met Aubagio in de ASCLEPIOS-proeven “werd door Novartis genomen in overleg met onze adviescommissie,” zei Hauser. “Er is geen perfect vergelijkingsmiddel. Als we voor een meer effectieve comparator hadden gekozen, had de proef veel groter moeten zijn om een ​​superieure werkzaamheid aan te tonen. ”

Zonder studies die Ofatumumab rechtstreeks vergelijken met Ocrevus of Rtuximab, “is echte vergelijking niet mogelijk en bestaat er een groot gevaar bij het afleiden van relatieve waarde uit verschillende onderzoeken die op verschillende tijdstippen zijn uitgevoerd,” zei Hauser.

Hij wijst er echter op: “een voordeel van Ofatumumab is dat het thuis door de patiënt kan worden toegediend zonder een infusiecentrum of kliniek te hoeven bezoeken voor intraveneuze toediening”, zoals Ocrevus en Rituximab vereisen.

Een ander voordeel is dat “Ofatumumab een volledig humaan antilichaammolecuul is, in tegenstelling tot een Chimeer of gehumaniseerd molecuul dat wat muizeneiwit bevat”, evenals Ocrevus en Rituximab. Er wordt beweerd dat dit mogelijk de kans kan verkleinen dat patiënten antilichamen ontwikkelen tegen het geneesmiddel, ook wel anti-medicijnantilichamen genoemd, die de effectiviteit van een behandeling in de loop van de tijd verminderen.

Bron: multiplesclerosisnewstoday.com

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.