Patiëntenfederatie: Uitvoering Wmo blijft ‘zorgenkindje’

Met de afhandeling van klachten over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het slecht gesteld.  Alle verbeterplannen ten spijt, blijft de uitvoering van de Wmo een ‘zorgenkindje’.

Dat is de strekking van de brief die op 17 februari 2022 aan de Tweede Kamer is gestuurd door de Patiëntenfederatie Nederland. Bij deze federatie is ook de MS Vereniging Nederland aangesloten.
De brief is mede verstuurd namens de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO), de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) – de laatste twee verenigd in de KBO-PCOB.

Patiëntenfederatie: Uitvoering Wmo blijft ‘zorgenkindje’Aanleiding voor de brief is een commissie-vergadering van de Tweede Kamer op 3 februari 2022 over het toezicht op de uitvoering van de Wmo. De Kamerleden schrokken van het falend toezicht bij de gemeenten en de fraude bij partijen die de Wmo uitvoeren.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde geschokt en vraagt om betere regelgeving en een onafhankelijk toezicht. Zo bericht Binnenlands Bestuur, een tijdschrift/website voor ambtenaren en bestuurders.

Zorgelijk gesteld

Volgens de Patiëntenfederatie Nederland is het zorgelijk gesteld met het toezicht op de Wmo. De federatie klaagt er onder meer over dat meldingen en signalen over het gebrekkig functioneren van gemeenten niet openbaar worden gemaakt. Dat zou wel zo moeten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is gericht op het waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de zorg en het versterken van de positie van patiënten en cliënten in de zorg.

In haar brief stelt de Patiëntenfederatie dat patiënten de geschilleninstanties niet altijd als onafhankelijk ervaren. Veel patiënten hebben ook niet het gevoel dat de behandeling  van een geschil preventieve werking heeft en dat daardoor de kwaliteit van de zorg verbetert.

Verder is de procedure voor het indienen van klachten niet altijd duidelijk, ook niet in het geval van een schadeclaim. “Adequate informatievoorziening en begeleiding van patiënten en naasten bij incidenten en geschillen zijn erg belangrijk. Het kan langslepende en belastende procedures voorkomen of verminderen”, aldus de brief.

De organisaties vragen de Kamer bij de minister aan te dringen op meer en betere informatievoorziening voor de toezicht- en geschillenregelingen, zodat cliënten en hun naasten weten waar ze aan toe zijn en wat er beter kan.

Bronnen:

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kamer-geschrokken-van-falend-zorgtoezicht-gemeenten
https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/het-is-nog-tobben-met-de-wmo-en-de-wkkgz

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.