Overheid zoekt oplossing voor belastingnadeel Wajongers

De overheid zoekt naar een oplossing voor het plotselinge belastingnadeel dat sommige mensen ondervinden die een uitkering hebben op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Onder die zogenoemde Wajongers zijn ook mensen met MS.

WajongOmdat zij maar weinig inkomen hebben, krijgen zij doorgaans kwijtschelding van de belastingen van gemeenten en waterschappen. Volgens de Nationale Ombudsman dreigt door een stijging van het minimumloon dit voordeeltje voor vele Wajongers te vervallen. Het gaat hierbij als regel om mensen die een inkomen hebben op bijstandsniveau of minder en geen vermogen.

Op aandrang van diverse Kamerleden heeft minister Carola Schouten (CU; Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) ervoor gezorgd dat er hierover overleg is gevoerd tussen haar ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Unie van Waterschappen en de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen. Daarbij is vastgesteld dat de medeoverheden niet zomaar te verplichten zijn deze belastingen te blijven kwijtschelden.

Maar uit een brief van de minister aan de Kamer blijkt dat al wel de gemeenten en waterschappen is gevraagd over de jaren 2023 en 2024 de mensen die het betreft tegemoet te komen. Zodat deze belastingen er in de praktijk niet voor kunnen zorgen dat de Wajongers in koopkracht achteruit gaan.

De minister spreekt in haar brief – gedateerd 21 november 2023 – van een “onbedoeld effect van overheidsbeleid” en schrijft te zoeken naar “een structurele oplossing per 2025.”

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/11/21/oplossing-voor-wajongers-die-geen-recht-hebben-op-kwijtschelding-lokale-belastingen

Brief Kwijtschelding lokale belastingen

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.