Overheid wil mensen met een beperking beter helpen

De overheid gaat de pogingen versterken om mensen met een beperking beter aan het gewone leven te kunnen laten deelnemen. Minister Connie Helder (VVD; Langdurige Zorg en Sport) heeft op 15 december 2022 voor twee jaar een speciale ‘bestuurlijke aanjager’ benoemd om dit te bereiken. Dit binnen het in 2018 gepresenteerde programma ‘Onbeperkt Meedoen’.

Guusje ter Horst
Guusje ter Horst

Die nieuwe functionaris is Guusje ter Horst (PvdA; *1952), oud-gemeenteraadslid en wethouder van Amsterdam, ex-burgemeester van Nijmegen, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ten slotte enige tijd lid van de Eerste Kamer.

Haar is gevraagd diverse bindende afspraken tot stand te brengen tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, als het even kan in de vorm van zogeheten inclusiepacten. Inclusie staat in dit verband voor het volledig betrekken van mensen met een handicap in de samenleving.

Daarnaast gaat Ter Horst belemmerende wet- en regelgeving en andere maatschappelijke problemen voor mensen met een beperking agenderen voor overheidsinstanties en uitvoeringsorganisaties. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van toegankelijkheid op allerlei vlakken. Dit volgens de regels van het VN-Verdrag Handicap dat in 2016 ook door Nederland is ondertekend.

Zelf zegt Guusje ter Horst veel met dit onderwerp te hebben: “Door onze Bob”– de zoon van haar partner –“die ernstig lichamelijk beperkt was vanwege een spierziekte en die juli dit jaar overleed, heb ik ervaren hoe het meedoen kan worden bemoeilijkt of juist kan worden verlicht. Iedereen met een beperking verdient dat laatste.”

Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/12/12/guusje-ter-horst-wordt-bestuurlijk-aanjager-onbeperkt-meedoen

https://www.skipr.nl/nieuws/guusje-ter-horst-jaagt-verbetering-samenleving-voor-gehandicaptenaan/#:~:text=De%20zoon%20van%20haar%20partner,een%20beperking%20verdient%20dat%20laatste.%E2%80%9D

https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/guusje-ter-horst-bestuurlijk-aanjager-onbeperkt-meedoen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/programma-onbeperkt-meedoen

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *