Gesprek met huisarts kan daarbij helpen

Mensen die een wilsverklaring willen opstellen kunnen baat hebben bij een goed gesprek met de huisarts, voor ze een wilsverklaring maken.

Logo PatientenfederatieDat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 8837 mensen. Van hen hadden 1883 mensen een wilsverklaring.  In een dergelijke verklaring kunnen mensen zaken vastleggen over wat er met hen moet gebeuren als ze zelf niet meer in staat zijn beslissingen te nemen zoals wel of niet reanimeren of euthanasie.

Maar ook om wie dan namens hun beslissingen neemt. Deelnemers met een wilsverklaring zijn ouder dan mensen zonder zo’n verklaring. Ook heeft 92 procent een of meer chronische aandoening(en).
Van de 1883 deelnemers met een wilsverklaring heeft 17 procent ook een niet-reanimeerpenning. 64 procent van die groep vindt dat als het lichaam ermee stopt, het maar moet stoppen. 44 procent zegt vanwege een slechte gezondheid niet te willen gereanimeerd. Ruim de helft mensen met een wilsverklaring heeft ook een euthanasieverzoek; zij willen niet als een kasplantje eindigen.

Huisarts

Van de mensen met een wilsverklaring had iets meer dan de helft vooraf een gesprek met de huisarts. Iets meer dan de helft van hen vindt dat de arts heeft geholpen om de wensen te formuleren, of heeft aangegeven wat hij wel of niet kan doen. “De huisarts heeft mij op zaken gewezen waar ik zelf in eerste instantie geen rekening mee had gehouden”.

Mensen die vooraf met de arts gingen praten maar voor hun gevoel niet werden geholpen zeggen vaak dat dit komt omdat de dokter niets heeft kunnen toevoegen. “Mijn beslissing stond al vast. Ik wilde alleen weten of en hoe de huisarts kon helpen.”

Patiëntenfederatie Nederland raadt mensen aan die nadenken over een wilsverklaring, eerst met de huisarts het gesprek aan te gaan. De Patiëntenfederatie raadt tevens aan een wilsverklaring te laten opnemen in het medisch dossier.

Bron en meer info: www.patientenfederatie.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *