Nieuwe wet maakt gegevensuitwisseling voor complexe hulp makkelijker

Het kabinet heeft bij de Tweede Kamer het voorstel ingediend van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams). Belangrijk onderdeel van deze wet is dat overheden en organisaties juridisch correct gegevens kunnen uitwisselen voor hulp aan mensen of gezinnen met een complexe problematiek. Door de huidige privacyregeling is dat tot nog toe zeer moeilijk.

slot op computer

De Wams moet ervoor zorgen dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om in die gevallen tot een gecoördineerde aanpak te komen, waarbij alle hulp goed op elkaar wordt afgestemd.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens ontbreekt hiervoor op dit moment een deugdelijke wettelijke grondslag. Voor de mensen die het betreft is een extra voordeel dat ze niet steeds dezelfde gegevens aan de gemeente hoeven te verstrekken. Het kabinet mikt erop dat de wet vanaf 1 januari 2024 van kracht wordt.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/01/27/betere-hulp-voor-gezinnen-met-meerdere-problemen
https://vng.nl/artikelen/wetsvoorstel-aanpak-meervoudige-problematiek-in-het-sociaal-domein-wams

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *