Nederland krijgt minstens tien centra om acute zorg te regelen

Als je acuut medische zorg nodig hebt, maar niet bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk, is dat niet altijd makkelijk geregeld. Zeker niet in avond- en nachturen en in het weekend.

Ernst Kuipers
Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Minister Ernst Kuipers (D66; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) wil dat verbeteren door verspreid over het land zogeheten zorgcoördinatiecentra (zcc) in te richten. Daarvan krijgt Nederland er minstens tien, zo blijkt uit een brief die de minister op 12 mei 2023 heeft geschreven aan de Tweede Kamer.

De minister wil die coördinatiecentra koppelen aan de tien nu al beschikbare regionale overlegorganen voor acute zorg (ROAZ). Per regio mogen er meer zcc’s komen. Hoeveel is nog niet bekend en wat het mag gaan kosten ook niet. Maar volgens de minister moet het systeem vanaf 1 januari 2025 werken. Met het systeem zijn intussen tien proeven genomen.

Minister Kuipers verwacht van een zcc dat iedereen er “met een acute maar niet levensbedreigende zorgvraag op het juiste moment, de juiste zorg, op de juiste plek, van de juiste zorgverlener ontvangt”, zo schrijft hij. Zo’n centrum kan ook zorgen voor een betere spreiding van het patiëntaanbod en vermindering van de druk op huisartsen.

Nu komt het nog vaak voor dat huisartsen lang aan het rondbellen zijn, op zoek naar een beschikbare plek voor een patiënt die acute zorg nodig heeft. Doordat een zcc inzicht heeft in de beschikbare capaciteit in de regio, kan dit efficiënter en sneller. Aan de brief van de minister is uitvoerig overleg met diverse organisaties voorafgegaan, ook met zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie Nederland. Van de laatste is MS Vereniging Nederland lid. De belangrijkste aanleiding waren de ervaringen in de afgelopen coronaperiode.

Bron:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2023/05/12/zorgcoordinatiecentra-in-elke-regio-om-acute-zorg-beter-toegankelijk-te-maken

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *