MS Research kan met € 14 miljoen reserve nog jaren vooruit

De Stichting MS Research houdt ongeveer € 14 miljoen in reserve en denkt daarmee nog jaren vooruit te kunnen als vanaf dit moment alle giften zouden opdrogen. Dat bedrag staat vooral apart voor de drie academische MS-centra van Amsterdam, Rotterdam en Groningen, alsmede de Nederlandse Hersenbank. Zo blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Stichting.

MS Research kan nog jaren vooruitDe Stichting houdt als regel ongeveer 70 procent van haar geld gereserveerd voor onderzoek. Daarbij gaat het vaak om meerjarige projecten. In een gelijk met het jaarverslag gepubliceerd samenvattend jaaroverzicht legt de Stichting uit: “Om dit onderzoek te kunnen garanderen houden wij altijd een bedrag voor drie tot vier jaar onderzoek als reserve.

Dit lijkt veel, maar in een periode van minder of geen giften zou dit bedrag binnen vier jaar aan subsidies besteed en dus op zijn. Met dit gereserveerde bedrag kunnen we dan de MS-centra nog vier jaar blijven steunen (…) Dit geeft onderzoekers die zich verbonden hebben aan dit onderzoek de minimale zekerheid die nodig is om hun onderzoekslijnen draaiend te houden”.

Nou blijkt van opdrogen van giften overigens nog bepaald geen sprake. Afgelopen jaar had de stichting in totaal 4,3 miljoen inkomsten waarvan 3,1 miljoen aan particuliere giften en ruim € 380.000 aan baten van loterij-organisaties zoals de VriendenLoterij. Tegelijkertijd is in 2019 € 4,2 miljoen uitgegeven aan MS onderzoek.

Volgens de stichting blijven dit soort bestedingen waarschijnlijk nog heel lang nodig. “Puzzelstukjes van de oorzaak van MS zijn gevonden, maar de puzzel is nog niet gelegd. MS-wetenschappers wereldwijd schatten in dat het zeker nog 20 jaar gaat duren voordat de uiteindelijke oplossingen voor MS zijn gevonden”.

In 38 jaar € 68 miljoen

De nu 40-jarige Stichting MS Research blikt in haar jaaroverzicht overigens niet alleen terug op het afgelopen jaar maar ook op de 38 jaar daarvoor. “Met een totale investering in die jaren van ruim € 68 miljoen in bijna 400 onderzoeksprojecten zijn belangrijke resultaten geboekt en is een hoopvolle betere toekomst dichterbij”. Aldus stichtingsvoorzitter Willeke Heijbroek-de Clercq en directeur Dorinda Roos in het voorwoord van het overzicht.

MS Research is verreweg de grootste onafhankelijke geldinzamelaar voor onderzoek naar MS in Nederland. Haar missie is, zo staat in het jaaroverzicht: “Bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek zodat de gevolgen van MS behandelbaar zijn de oorzaken gevonden worden, mensen van MS kunnen genezen en MS uiteindelijk voorkomen kan worden”.

Er lopen op dit moment in dit kader 53 door de stichting gefinancierde projecten ongeveer vier keer zoveel als die van het Nationaal MS Fonds. Net als dit fonds is MS Research een stichting. MS Research heeft dus geen leden maar alleen – vijf – bestuurders en gemiddeld genomen zeven betaalde krachten. Aan personeelskosten besteedde de Stichting vorig jaar iets meer dan een half miljoen euro.

Bronnen: de Stichting MS Research en de redactie van MSweb

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *