Minister vraagt Biogen Fampyra te vergoeden in onderzoeksfase

Minister B. Bruins (VVD; Medische Zorg en Sport) vraagt de farmaceut Biogen om het gebruik van diens loopmedicijn Fampyra voor mensen met MS te vergoeden, zolang nader onderzoek loopt naar de effectiviteit ervan.

Hij is hiertoe nog eens extra aangespoord door alle fracties die donderdag 7 februari 2019 deelnamen aan een ingelast geneesmiddelenoverleg van de Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister deed daarop de toezegging uiterlijk 7 maart bekend te maken wat het resultaat is van zijn verzoek aan Biogen.

Intussen tekent zich een Kamermeerderheid af voor de opvatting, dat als Biogen nul op het rekest geeft, de minister zelf een vergoedingsmaatregel moet treffen. In de commissievergadering is deze lijn vooral uitgezet door de Kamerleden Liliane Ploumen (PvdA) – die bij haar betoog citeerde uit de laatste Fampyrabrief van MS Vereniging Nederland, zie elders op deze website – en de huisarts Henk van Gerven (SP). Die vervolgmaatregel zal dan aan de orde komen in een nog nader vast te stellen apart Kamerdebat.

Onderzoek afgesproken

Met het nadere onderzoek doelt de minister op een “hervatting van het wetenschappelijke onderzoek naar Fampyra”. Dit isinmiddels afgesproken tussen Biogen, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en het Zorginstituut Nederland (ZiN). Het instituut is de adviseur van de minister als het gaat om opnemen van medicijnen in het basispakket van de zorgverzekering. Zie over deze afspraak ook verderop.

Als uit het nader onderzoek blijkt – uiterlijk af te sluiten over zes maanden – dat een relevante groep mensen met MS – gedacht wordt aan de huidige 2000 gebruikers – aantoonbaar baat heeft bij het loopmedicijn Fampyra, dan zal dit medicijn alsnog worden opgenomen in het verzekeringspakket.

‘Dossier’

Overigens is niet duidelijk waaruit het onderzoek precies gaat bestaan. Het persbericht van het Zorginstituut Nederland spreekt over het “samenstellen – door de neurologen van de MS-werkgroep van de NVN – van een nieuw dossier dat gericht is op het aantonen van de effectiviteit van het middel bij een duidelijk omschreven groep patiënten”.

Fampyra is per 1 april 2018 uit het basispakket voor de zorgverzekering verdwenen. MS Vereniging Nederland heeft sindsdien bij herhaling om heroverweging van dit besluit gevraagd, zo nodig op grond van een nieuw onderzoekstraject.

Dat laatste heeft de vereniging vormgegeven samen met de MS-werkgroep van de NVN en de Landelijke Vereniging van MS verpleegkundigen. Bovendien is door ongeveer 41.000 mensen een petitie ondertekend met het verzoek Fampyra opnieuw op te nemen in het verzekeringspakket.

Al die acties lijken nu dicht bij succes. Bovendien ziet het er naar uit dat er gekeken gaat worden naar mogelijkheden om de toetsingsprocedures van het Zorginstituut Nederland te verbeteren.

Het overleg van de Kamercommissie is bijgewoond door tientallen mensen met MS en vertegenwoordigers van MS Vereniging Nederland, verspreid over twee zalen van het parlementsgebouw.

Bronnen: onder meer brief minister B.Bruins van 6.2.2019, overlegvergadering Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 7.2.2019, Zorginstituut Nederland, Medisch Contact

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.