Minister verwijst voor risico’s medische crowdfunding naar website

Minister B. Bruins (Medische Zorg en Sport) verwijst voor een waarschuwing over medische behandelingen in het buitenland naar de overheids-website www.kiesbeter.nl. In het vragenuurtje van de Tweede Kamer op 11 juni 2019 zei hij te zullen zorgen voor “uitbreiding van deze site met informatie die wijst op de risico’s van het gebruikmaken van experimentele behandelingen via crowdfunding”.

Minister Bruno Bruins
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport)

De minister reageerde hiermee op de stelling van het Kamerlid R. Raemakers (D66), dat mensen met behulp van zo’n geldinzamelingsactie vaak in het buitenland terechtkomen voor een behandeling waarbij ze geen baat hebben. Hij verwees hierbij naar de publicaties in de Volkskrant, waaruit blijkt dat medische crowdfundingsacties in korte tijd zijn verzesvoudigd.

“Wie ernstig ziek of blijvend zwaar gehandicapt is wil alles aangrijpen om de situatie te verbeteren”, aldus Raemakers. Dat zieken daarvoor zelfs een beroep willen doen op buitenlandse hulp vindt hij begrijpelijk.

“Maar helaas zien we maar al te vaak dat medische crowdfunding alleen maar valse hoop geeft. We zien dat er in het buitenland behandelingen worden aangeboden die totaal geen effect hebben of ingrijpende risico’s hebben”.

De D66’er wil dat de minister ervoor probeert te zorgen dat er een verplichting komt om bij dit soort acties aan te geven wat de risico’s zijn. “Iets in de zin van: let op deze behandeling is niet effectief”.

De minister zei zover niet te kunnen gaan. In zijn antwoord wees hij erop dat het iedereen vrij staat voor een behandeling in het buitenland te kiezen “en de Nederlandse overheid niet in staat is om die te toetsen. Patiënten moeten zich ervan bewust zijn dat dergelijke behandelingen risico’s met zich mee kunnen brengen en zich hier van tevoren goed over laten informeren. Dat zou ook mijn oproep zijn: raadpleeg uw arts. Daarnaast zijn er meerdere websites waarop informatie wordt gegeven, waaronder kiesbeter.nl”.

Subsidieregeling

In zijn reactie wees de minister er ook op dat het als regel gaat om behandelingen die soms veelbelovend zijn, maar in Nederland nog niet in het verzekeringspakket zitten omdat het zorg betreft “waarvan de effectiviteit nog onvoldoende is aangetoond”.

Dat laatste kan veranderen, zei hij, mede dankzij de uitgebreide Subsidieregeling Veelbelovende Zorg Sneller bij de Patiënt. “De effectiviteit van nieuwe zorg kan worden aangetoond via zo’n subsidie, waardoor een nieuwe zorgvorm sneller tot de verzekerde zorg kan behoren”.

In Nederland kan een behandeling alleen in het basispakket komen van de zorgverzekering als vaststaat dat die tenminste even effectief is als de tot dan toe gebruikelijke zorg. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen is hoogwaardig onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar. Het is sinds kort mogelijk hiervoor subsidie te krijgen.

Overigens is de eerste ronde van deze subsidieregeling – ter waarde van € 40 miljoen –  afgesloten op 14 mei 2019. Van deze regeling is voor zover bekend geen gebruik gemaakt voor een nieuwe behandeling van mensen met MS. Ook niet om bijvoorbeeld de zin aan te tonen van stamceltransplantatie bij MS.

De tweede ronde van deze regeling start eind juni 2019 en eindigt eind augustus. Voor de tweede ronde is € 29 miljoen beschikbaar.

Bronnen: de Rijksoverheid en de Tweede Kamer; 12 juni 2019

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.