Arbeidsgehandicapten houden recht op minimumloon

Het kabinetsplan om werkgevers toe te staan arbeidsgehandicapten onder het minimumloon te betalen gaat niet door. Staatssecretaris mevrouw T. van Ark (Sociale Zaken en Werk) trekt het voorstel in om een zogeheten loondispensatie regeling in te voeren in de Participatiewet. 

Minimumloon arbeidsgehandicaptenHet idee de plicht te laten vervallen om op zijn minst minimumloon te betalen aan arbeidsgehandicapten introduceerde de staatssecretaris begin 2018. Voor haar was het een middel om het werkgevers gemakkelijker te maken, mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Zij stelde voor, werkgevers voor elke arbeidsgehandicapte werknemer in de toekomst loondispensatie te verlenen, zodat ze uitsluitend hoefden te betalen voor gewerkte uren.

Voor arbeidsgehandicapten zou dit bedrag dan onder het minimumloon kunnen uitkomen, met bovendien nadelige consequenties voor hun pensioen. De betreffende werknemer moest zich bij de gemeente melden voor aanvulling van het inkomen.

Bedenkingen

Tegen dit idee zijn het afgelopen jaar veel bedenkingen geuit, om te beginnen door gehandicapten en hun organisaties. Zo werd een petitie tegen het voornemen, van de rolstoelafhankelijke student Noortje van Lith, meer dan 88.000 keer ondertekend. Ook uit diverse andere hoeken kwam verzet. In het Kamerdebat op 26 april 2018 haalde een motie om het voorstel meteen in te trekken net geen meerderheid.

Wel werd bijna met algemene stemmen de staatssecretaris opgeroepen een pas op de plaats te maken en in nauw overleg met alle betrokkenen te gaan werken aan een wetsvoorstel dat tegemoet komt aan de meeste bezwaren. Die pas op de plaats heeft ze dus gemaakt met als conclusie dat haar plan onuitvoerbaar is en te weinig draagvlak heeft mede doordat intussen ook gemeenten en werkgevers lieten blijken er niets in te zien.

Andere Regeling

Of er een andere regeling komt is nog onbekend. Hiermee vervalt een onderdeel van het Regeerakkoord. Nog onduidelijk is wie of wat opdraait voor het financiële gat van 500 miljoen euro dat deze wijziging met zich meebrengt.

Op dit moment heeft iemand met een handicap altijd recht op een volwaardig loon, hoeveel uur hij of zij ook werkt. In het kader hiervan ontvangt de werkgever dan loonkostensubsidie. Volgens het aanvankelijke voorstel van de staatssecretaris werkt dit te omslachtig en draagt het er niet aan bij dat meer mensen met een handicap terechtkunnen op de arbeidsmarkt.

Het doel van haar plan was werkgevers aan te moedigen 20.000 extra gehandicapten in dienst te nemen. In Nederland zijn er volgens haar berekening nu zo’n 200.000 arbeidsgehandicapten, van wie ongeveer de helft geen werk heeft.

Bronnen: ANP, NOS Journaal, NRC, diverse andere media en vakorganisaties: 6 en 7 september 2018

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *