‘Mensen met beperking’ in Troonrede 2020

Mensen met een ziekte of beperking komen zelden of nooit voor in de Troonrede. Dit jaar was het anders.

‘Mensen met beperking’ in Troonrede 2020Koning Willem-Alexander zei op dinsdag 15 september 2020: “Ik wil mijn steun en medeleven betuigen aan hen die door corona zijn getroffen, of die een geliefde moeten missen. Maar ook voor wie dat niet geldt, is de impact enorm. Corona raakt ons allemaal. Van Terschelling tot Aruba. Jong en oud. Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen”.

Corona raakt ons allemaal (..) Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen. (..) De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg extra onderstreept.”
—Koning Willem-Alexander, troonrede 2020

Ook uit de begrotingsstukken spreekt op diverse plaatsen zorg voor zieken en gehandicapten. Zo stelt het Kabinet voor 2021 77 miljoen euro beschikbaar voor zogeheten digitale zorg, zorg via de computer, de laptop of de mobiele telefoon. Dit met de opmerking: “De coronacrisis heeft het belang van digitale zorg extra onderstreept.”

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt daaraan toegevoegd: “Ondersteuning en zorg op afstand helpen thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische aandoening”, aldus het ministerie van VWS. Nog niet geheel duidelijk is waaraan precies het geld zal worden besteed.

Ieder(in)

Het netwerk van gehandicaptenorganisaties Ieder(in) vindt een en ander dan ook maar schamel. Op haar site schrijft de organisatie: “Mensen met een beperking krijgen nauwelijks nieuw perspectief geboden als het gaat om ondersteuning, werk, stages, inkomen en wonen. Voorkomen moet worden dat zij ook nog eens extra hard worden geraakt door de economische crisis die ons land treft. De erkenning door de koning van de onevenredig harde gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een beperking of chronische ziekte is belangrijk. Het komt er nu op aan om die erkenning te verzilveren en in concrete maatregelen om te zetten, zodat mensen nu en na de crisis weer een reëel perspectief krijgen”.

Bronnen: onder meer www.binnenlandsbestuur.nl; 15.9.2020, en iedereen.nl

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *