Meer procedures mogelijk tegen schendingen handicap-verdrag

Het kabinet heeft een principebesluit genomen dat het mogelijk moet maken tot in hoogste instantie schendingen van het VN-verdrag Handicap te bestrijden. Dit – ook door Nederland ondertekende – verdrag geeft mensen met een handicap of een chronische ziekte als MS op alle terreinen recht op een gelijkwaardige behandeling.

VN-verdrag handicapVoor vergaande juridische procedures om dit recht desnoods af te dwingen was het wachten op het van kracht worden van een zogenoemd ‘facultatief protocol’. Dat protocol moet het mogelijk maken om zo nodig tot aan het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap in Genève te procederen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven minister Conny Helder (VVD; Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Maarten van Ooijen (ChristenUnie; Volksgezondheid, Welzijn en Sport, VWS) dit te willen regelen met ingang van voorjaar 2024. Op die regeling is meermalen aangedrongen door de organisatie Ieder(in). Dit is een belangrijke koepelorganisatie van mensen met een chronische ziekte of handicap. Ook MS Vereniging Nederland is lid van Ieder(in).

Het concept voor de uiteindelijke regeling gaat nu eerst voor advies naar de Raad van State en vervolgens voor een eindoordeel naar de Tweede Kamer. Mensen of groepen die menen slachtoffer te zijn van schending van het VN-verdrag Handicap kunnen hiermee weliswaar al terecht bij het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, maar die route loopt vaak stroef.

Ook een rechtstreekse gang naar de Nederlandse rechter is in de praktijk niet eenvoudig. Minister Helder zegt in een persbericht: “Mensen met een beperking moeten in Nederland volwaardig mee kunnen doen. Ik vind het dan ook belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze hun recht kunnen halen. (…) Met de ratificatie van het facultatief protocol versterken we deze mogelijkheden.”

Bronnen

Kabinet besluit eindelijk tot ratificatie VN-protocol

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/05/26/kabinet-neemt-besluit-over-ratificatie-van-het-facultatief-protocol-bij-vn-verdrag-handicap-en-het-ivrk
https://open.overheid.nl/documenten/69fe2578-f885-42c1-b0ad-6cfdf3296099/file
https://open.overheid.nl/documenten/12a85949-e800-43d9-90ed-73da54bec1d1/file
https://msweb.nl/hoofdpagina/mensen-met-een-handicap-moeten-meer-juridische-steun-krijgen/
https://iederin.nl/onze-doelen/vn-verdrag-handicap/?gclid=EAIaIQobChMIwfj9sayX_wIVUdp3Ch14XQNXEAAYASAAEgKaz_D

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.