Meer geld voor patiëntenverenigingen

Goed nieuws voor patiëntenverenigingen: het budget wordt in 2024 meer dan dubbel zo groot. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) trekt voor subsidie aan de patiëntenverenigingen dan 46 miljoen euro per jaar uit. Nu is dat € 21 miljoen. Niet bekend is nog hoe de extra 25 miljoen verdeeld worden, dus ook niet of en hoeveel MS Vereniging Nederland hiervan gaat profiteren.

briefgeldDiana Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie, waar ook MS Vereniging Nederland lid van is, is blij dat er meer financiële ruimte komt voor bestaande en nieuwe patiënten- en gehandicaptenorganisaties.

“Dat is hard nodig, we kennen veel organisaties die het moeilijk hebben en die niet of nauwelijks meer kunnen voldoen aan de wensen en verlangens van hun achterban. Laat staan aan de vele vragen die zij krijgen voor de inzet van hoogwaardige ervaringsdeskundigheid.”

In 2010 werd er hard gesneden in de subsidie voor patiëntenverenigingen. Er was een groot tekort op de rijksbegroting. Veel patiëntenverenigingen hebben toen hun activiteiten moeten verminderen of helemaal stoppen. Het tij lijkt nu te keren.

Belang van patiëntenverenigingen

In patiëntenverenigingen speelt lotgenotencontact een grote rol in het welzijn van mensen met een aandoening, zo bleek in 2021 uit onderzoek van Patiënten Groep Organisatie-support (PGO-support). Deze organisatie levert kennis en advies aan partijen die zich inzetten voor kwaliteit van zorg en leven, waaronder ook aan patiëntenorganisaties zoals MS Vereniging Nederland. Het onderzoek toont aan dat het nut van patiëntenverenigingen niet alleen is uit te drukken in emotionele waarde, maar ook in harde euro’s. Dat is voor rijk, zorgverzekeraars, werkgevers en gemeenten een belangrijk gegeven.  Zie voor een uitgebreid verslag van het onderzoek ons artikel: https://msweb.nl/actueel/nieuws/lotgenotencontact-loont.

Bronnen

https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/vanaf-2024-meer-geld-voor-patienten-en-gehandicaptenorganisaties

https://www.skipr.nl/nieuws/steun-vws-voor-patientenorganisaties-per-2024-meer-dan-verdubbeld/

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.