Meer geld voor betaalbare – aangepaste – woningen

Gedeeltelijke afschaffing van de zogeheten verhuurdersheffing kan mede tot gevolg hebben dat er meer betaalbare woningen komen voor mensen met een handicap. Daarvoor komen bouwverenigingen nu geld tekort. Ook het budget voor aangepaste woningen kan wellicht uitgebreid. De gedeeltelijke afschaffing van de heffing is nu mogelijk omdat die deel uitmaakt van een motie waarmee de Tweede Kamer op 23 september 2021 de Algemene Politieke Beschouwingen afsloot.

De verhuurdersheffing is een belasting die de bouwverenigingen sedert 2013 moeten afdragen over een deel van de onroerend-zaakwaarde van hun sociale woningen. Oorspronkelijk bedoeld als een éénjaarlijkse heffing om een financieel probleem in de Rijksbegroting op te lossen, maar sinds 2013 niet veranderd. Tot het debat in de Tweede Kamer over de miljoenennota 2022. Dat debat heet ‘Algemene” Politieke Beschouwingen omdat het parlement later dit jaar de begroting ook nog specifiek per ministerie bespreekt.

Dat algemene debat is afgesloten met het aanvaarden van een motie die de Regering onder meer vraagt de verhuurdersheffing met € 500 miljoen te verlagen. Dat is ongeveer een kwart van wat er aan verhuurdersheffing bij het Rijk nu jaarlijks binnenkomt.

Deze maatregel moet stimulerend zijn voor de woningbouw in het algemeen – doordat de bouwverenigingen nu meer geld overhouden voor feitelijke bouw – en kan er mede toe leiden dat er ook meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen voor mensen met een ziekte of handicap. Onder hen is de woningnood nog groter dan onder andere mensen. Zie het bericht hierover eerder op MSweb: msweb.nl/leven-met-ms/recht-en-werk/woningnood-mensen-met-beperking-groter/. Daarin onder meer aandacht voor de oproep van Woonbond en Ieder(in) om meer geld te besteden aan woningaanpassingen ten behoeve van mensen met een beperking.

Bericht uitgebreid op 29 september 2021;
Bronnen onder meer: nos.nl/l/2399016, www.aedes.nl/dossiers/verhuurdersheffing.html, www.nrc.nl/nieuws/2021/09/22/einde-van-de-heffing-is-echt-nabij-a4059398

Dit bericht heeft 0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.